آموزش های TechnicsPublications

ثبت ديدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • آموزش ایجاد کاراکتر با Adobe Fuse، 3ds Max، Mixamo و Unreal Engine 4 

آموزش ایجاد کاراکتر با Adobe Fuse، 3ds Max، Mixamo و Unreal Engine 4 

دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آشنایی با مدل سازی داده بعدی

آشنایی با مدل سازی داده بعدی

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش نرمال سازی در مدل سازی داده

آموزش نرمال سازی در مدل سازی داده

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی واکنش گرا در اندروید با RxJava

آموزش برنامه نویسی واکنش گرا در اندروید با RxJava

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آشنایی با Ensembles در علم داده

آشنایی با Ensembles در علم داده

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش ماشین های یادگیری افراطی (ELMs) با هوش مصنوعی (AI)

آموزش ماشین های یادگیری افراطی (ELMs) با هوش مصنوعی (AI)

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش جنبه تجاری هوش مصنوعی (AI) در علم داده

آموزش جنبه تجاری هوش مصنوعی (AI) در علم داده

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش بهبود یادگیری ماشینی با مدل های یادگیری مداوم

آموزش بهبود یادگیری ماشینی با مدل های یادگیری مداوم

جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش مدل سازی داده سازمانی

آموزش مدل سازی داده سازمانی

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش ویژگی های پردازش زبان طبیعی (NLP) برای پروژه های علم داده

آموزش ویژگی های پردازش زبان طبیعی (NLP) برای پروژه های علم داده

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Blockchain و فن آوری های امنیت سایبری هشگراف

آموزش Blockchain و فن آوری های امنیت سایبری هشگراف

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش تزریق وابستگی با Dagger برای توسعه اندروید

آموزش تزریق وابستگی با Dagger برای توسعه اندروید

یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش تست اندروید با JUnit و Espresso

آموزش تست اندروید با JUnit و Espresso

یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با شغل دانشمند داده

آشنایی با شغل دانشمند داده

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش رهبری تیم ها با Many Cultures, One Team

آموزش رهبری تیم ها با Many Cultures, One Team

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش تجزیه و تحلیل احساسات برای متخصصان NLP و علم داده

آموزش تجزیه و تحلیل احساسات برای متخصصان NLP و علم داده

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آشنایی با امنیت شبکه

آشنایی با امنیت شبکه

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش مدل سازی معادلات ساختاری

آموزش مدل سازی معادلات ساختاری

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش مبانی یادگیری عمیق (Deep Learning)

آموزش مبانی یادگیری عمیق (Deep Learning)

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش انبار داده (Data Warehousing)

آموزش انبار داده (Data Warehousing)

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش Agile – بخش 1 – توسعه نرم افزار Agile 

آموزش Agile – بخش 1 – توسعه نرم افزار Agile 

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰