آموزش های TechnicsPublications

ثبت ديدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • آشنایی با شغل دانشمند داده

آشنایی با شغل دانشمند داده

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش رهبری تیم ها با Many Cultures, One Team

آموزش رهبری تیم ها با Many Cultures, One Team

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش تجزیه و تحلیل احساسات برای متخصصان NLP و علم داده

آموزش تجزیه و تحلیل احساسات برای متخصصان NLP و علم داده

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آشنایی با امنیت شبکه

آشنایی با امنیت شبکه

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش مدل سازی معادلات ساختاری

آموزش مدل سازی معادلات ساختاری

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش مبانی یادگیری عمیق (Deep Learning)

آموزش مبانی یادگیری عمیق (Deep Learning)

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش انبار داده (Data Warehousing)

آموزش انبار داده (Data Warehousing)

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش Agile – بخش 1 – توسعه نرم افزار Agile 

آموزش Agile – بخش 1 – توسعه نرم افزار Agile 

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش Agile – بخش 2 – توسعه Agile با Scrum

آموزش Agile – بخش 2 – توسعه Agile با Scrum

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش Agile – بخش 3 – Agile و Scrum برای سهام داران

آموزش Agile – بخش 3 – Agile و Scrum برای سهام داران

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Data Warehouse 2.0

آموزش Data Warehouse 2.0

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش مدل سازی داده و Blockchain

آموزش مدل سازی داده و Blockchain

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش ارتباطات در علم داده

آموزش ارتباطات در علم داده

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش پیاده سازی Data Warehouse با CIF

آموزش پیاده سازی Data Warehouse با CIF

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش طراحی مبتنی بر تست (TDDe) برای Agile 

آموزش طراحی مبتنی بر تست (TDDe) برای Agile 

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش Big Data (کلان داده)

آموزش Big Data (کلان داده)

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰