پیشنهاد فرادرس

ساخت PDF تعاملی با InDesign CC

دسته بندی ها: آموزش ایندیزاین (InDesign) ، آموزش های Train Simple ، آموزش های ادوبی (Adobe)

train-simple-indesign-cc-interactive-pdf

در این آموزش تصویری با ساخت PDF تعاملی با InDesign CC آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Train Simple است.

سرفصل های دوره:

 • استفاده از تعامل ایندیزاین برای فضای کاری PDF
 • درک PDF تعاملی
 • انتخاب گزینه های تبدیل تصویر
 • جاسازی فونت ها
 • برنامه ریزی تعاملی PDF
 • انتخاب یک نقطه شروع
 • شناخت دقت صفحه نمایش
 • کار با اشیاء تعاملی
 • کپی کردن نسخه قابل چاپ
 • ایجاد یک طرح جایگزین
 • کار با متن هماهنگ
 • کنترل انطباق طرح با راهنمای مایع
 • ایجاد و حذف لینک
 • ساخت لینک برای ارسال ایمیل
 • تبدیل خودکار لینک به آدرس ها
 • هایپرلینک به صفحات دیگر در PDF
 • درک دکمه ها و اشیاء تعاملی
 • اضافه کردن (و حذف) اشیاء به ظاهر موجود
 • ایجاد یک دکمه نمایش شیء
 • ایجاد یک دکمه مخفی کردن شی
 • تنظیم یک گالری عکس
 • طراحی نمایش به صورت اسلاید
 • تنظیم اولیه زوم و گزینه های Screenfitting
 • درک سیستم Navigation
 • آماده سازی دکمه های پیشرفته برای آکروبات
 • استفاده از GO برای مشاهده دکمه
 • ایجاد یک جدول از محتویات
 • اضافه کردن ویدئو
 • ایجاد یک پوستر در فتوشاپ
 • تنظیم گزینه ویدئو در این دیزاین
 • تغییر ظاهر پخش صوتی در آکروبات
 • امنیت PDF با کلمه عبور
 • اتصال فایل به PDF تعاملی
 • و…

عنوان دوره:  Train Simple InDesign CC Interactive PDF

مدت زمان دوره: 5 ساعت

 توضیحات:

INDESIGN CC INTERACTIVE PDF

5 Hours

In this course Pariah Burke will teach you all about building and designing Interactive PDFs--from scratch and by converting print and other format documents--using InDesign and Adobe Acrobat. By the end of the course you'll have an interactive PDF ready for publication within your organization or out to the world. More importantly, you'll have the confidence to KEEP building attention-grabbing, engaging, interactive PDFs long after the last video has played out.

1. UNDERSTANDING INTERACTIVE PDF

1:42 Introduction 0:57 Using InDesign's Interactive for PDF Workspace 4:03 Understanding What is PDF to a Would-Be PDF Publisher 4:37 Understanding Interactive PDF 2:28 Exporting to Interactive PDF 4:15 Setting Export Options 2:17 Choosing Image Conversion Options 0:57 Exporting a Book to Interactive PDF 2:21 Embedding Fonts 4:04 Examining Font Embedding Permissions 2:43 Subsetting, Embedded Fonts

2. PLANNING AN INTERACTIVE PDF

2:21 Choosing a Starting Point 3:10 Anticipating Devices 2:12 Recognizing Screen Resolutions 4:21 Extrapolating Aspect Ratios

3. WORKING WITH INTERACTIVE OBJECTS

1:08 Copying the Print Edition 5:41 Creating an Alternate Layout 2:20 Working with Synchronized Text 3:14 Understanding Liquid Layout 5:09 Getting Started with Liquid Layout 3:11 Using the Scale Liquid Page Rule 0:31 Using the Re-Center Liquid Page Rule 4:31 Controlling Layout Adaptation with Liquid Guides 5:28 Setting Per Object Liquid Layout Options 4:35 Making Text Columns Liquid Adaptive

4. WORKING WITH HYPERLINKS

4:46 Creating and Deleting Hyperlinks 3:30 Building Hyperlinks to Send Email 4:16 Using Special Hyperlinks 3:32 Automatically Converting URLs to Hyperlinks 2:38 Verifying and Renaming Hyperlinks 1:56 Hyperlinking to Other Pages in the PDF 4:03 Hyperlinking to Specific Text Locations 2:59 Creating Automatic Jumplines and Carryovers

5. WORKING WITH INTERACTIVE OBJECTS CONTINUED

1:37 Understsanding Buttons and Interactive Objects 5:57 Learning Button Basics 4:46 Making Images that Change on Mouseover 2:41 Building Multiple Object Appearances 3:40 Adding (and Removing) Objects to Existing Appearances 3:31 Editing Appearances 3:02 Creating a Show Object Button 2:56 Creating a Hide Object Button 2:55 Making a Show/Hide Toggle

6. BUILDING INTERACTIVE IMAGERY, GALLERIES, AND SLIDESHOWS

3:52 Arranging an Image Gallery 4:17 Creating Thumbnail Buttons to Control an Image Gallery 3:05 Designing a Slideshow 2:54 Building Slidehow Navigation Buttons 2:22 Organizing Overlapping Buttons 2:50 Determining Slideshow View Order 4:46 Setting Slideshow Button Actions 2:55 Finalizing the Slideshow 3:37 Designing a Lightbox Zoomed Image Display 2:20 Building the Lightbox Functions 5:32 Creating a Fullscreen Hide Button 3:36 Overcoming the Buttons Out of Order Problem

7. ADDING DOCUMENT EFFECTS

5:36 Building Popups 5:43 Creating Screen-Only, Non-Printing Objects 3:11 Creating Invisible Objects That Appear Only When Printed 4:34 Making an Alert Dialog on PDF Open 3:52 Making an Alert Appear During or After Printing 4:09 Adding a Text Watermark 4:15 Adding an Image Watermark 3:51 Adding Backgrounds to Interactive PDFs 4:46 Setting Initial Zoom and Screenfitting Options 3:11 Choosing the Best Layout 2:11 Using Fullscreen Mode 4:23 Applying Page Transition Effects 2:51 Hding Parts of Acrobat or Reader Itself

8. BUILDING NAVIGATION SYSTEMS

1:50 Choosing to Build Your Own Navigation System 4:35 Understanding Navigation Systems 5:42 Creating Next and Previous Page Buttons 1:31 Adding a Home Button 3:48 Building a Table of Contents Button 3:41 Adding a Fullscreen Toggle 2:50 Preparing Advanced Buttons for Acrobat 3:30 Assigning Advanced Actions to Buttons in Acrobat 2:13 Duplicating a Button to All Pages 5:20 Using Go To View Buttons 5:13 Building a Go Back Button 3:15 Creating a Table of Contents 1:28 Using Only the Bookmarks Sidebar TOC 1:16 Making the Bookmarks Sidebar Appear Automatically 4:12 Creating a Visual, Button-Based TOC

9. INCORPORATING VIDEO AND AUDIO

2:12 Understanding Video for Interactive PDF 3:59 Preparing Video for Interactive PDF 1:52 Adding Video 2:30 Choosing a Video Placeholder Poster 5:03 Creating a Poster in Photoshop 2:31 Displaying Player Controls on Videos 3:12 Setting Video Options in InDesign 2:16 Setting More Video Options in Acrobat 4:43 Creating Navigation Points and Video Bookmarks 2:19 Making Your Own Video Controller Buttons 0:59 Preparing Audio for Interactive PDF 3:55 Adding Auto-Playing Background Music and Sounds 3:12 Altering Audio Player Appearance in Acrobat 5:07 Adding On-Demand Playable Audio

10. APPLYING THE FINISHING TOUCHES

1:29 Securing the PDF with Passwords 1:15 Activating Printing Restrictions 4:21 Setting Content Access Restrictions 1:27 Securing the PDF in Acrobat 6:03 Supplying Metadata 2:30 Attaching Files into the Interactive PDF 0:58 Planning for Accessibility 4:08 Adding Alt Text to Images 2:00 Adding Alt Text to Videos 1:49 Woking with Acrobat's Accessibility Features 1:45 Running an Accessability Check 0:23 Outro

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Train Simple InDesign CC Interactive PDF

پیشنهاد فرادرس