آموزش های TrainSignal

 • آموزش راه اندازی Cisco Nexus 1000v

آموزش راه اندازی Cisco Nexus 1000v

یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۲۱:۲۷
 • دانلود 58 دوره آموزشی از موسسه Trainsignal

دانلود 58 دوره آموزشی از موسسه Trainsignal

جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۳:۴۴
 • آموزش Microsoft System Center

آموزش Microsoft System Center

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۸:۵۲
 • آموزش Microsoft Network Monitoring

آموزش Microsoft Network Monitoring

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۸:۴۵
 • 6 دوره آموزش Windows 8

6 دوره آموزش Windows 8

پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۱۵
 • اصول شبکه های TCP IP

اصول شبکه های TCP IP

چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۹:۳۵
 • دوره آموزش Windows Server 2012

دوره آموزش Windows Server 2012

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۰:۱۸
 • دوره آموزش 2008 Windows Server

دوره آموزش 2008 Windows Server

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۰:۰۸
 • دوره آموزش 2003 Windows Server

دوره آموزش 2003 Windows Server

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۹:۵۲
 • 3 دوره آموزش Windows 7

3 دوره آموزش Windows 7

سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۵۵
 • دوره آموزش SQL Server 2008-2012

دوره آموزش SQL Server 2008-2012

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۲۵
 • فیلم آموزش PowerPoint

فیلم آموزش PowerPoint

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۵:۵۴
 • آموزش بکارگیری Microsoft Office 2013

آموزش بکارگیری Microsoft Office 2013

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۵:۳۹
 • دوره آموزش SharePoint

دوره آموزش SharePoint

جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۵۵
 • دوره آموزش PowerShell

دوره آموزش PowerShell

پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۲۶
 • فیلم آموزش Outlook

فیلم آموزش Outlook

پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۲۳
 • دوره آموزش Microsoft Word

دوره آموزش Microsoft Word

چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۳:۲۳
 • فیلم آموزش Microsoft Excel

فیلم آموزش Microsoft Excel

چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۲۰:۰۴
 • دوره آموزش Exchange Server 2003-2013

دوره آموزش Exchange Server 2003-2013

چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۴۷
 • فیلم آموزش Microsoft Access

فیلم آموزش Microsoft Access

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۵:۰۳