هر زمان صحبت UX یا همان User Exprience می شود، ذهن همه متوجه طراحان می شود. اما نقشی که برنامه نویسان در تجربه کاربری و یا همان UX دارند، بسیار بیشتر از طراحان است.
این دوره آموزشی برای تعلیم UX یا همان تجربه کاربری به برنامه نویسان تهیه شده است و شما می توانید با کمک گرفتن از آن به استاد UX تبدیل شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های این دوره:

  • تبدیل شدن به یک توسعه دهنده UX
  • معرفی
  • تشخیص نفوذ
  • مقابله با فرم
  • مسئولیت رسیدگی به اشتباهات و انیمیشن
  • و….

عنوان دوره: Tutsplus Becoming a UX Developer

مدت دوره: 40 دقیقه

نویسنده: Paul Boag


توضیحات:

http://webdesign.tutsplus.com/courses/becoming-a-ux-developer
Tutsplus Becoming a UX Developer

Paul Boag18 Mar 2016
0.4 hours


How come the words �user experience� are so often followed by the word designer? What gives the designer a monopoly over the user experience? What about developers? They have as much impact on the experience of users.
In this course, Paul Boag encourages you to embrace your role as a user experience developer. He shows you how much you influence the experience of users. He suggests some places where you could make improvements. Finally, he reveals ways to become more influential in shaping the experience of users.


1.Becoming a UX Developer
1.1
Introduction
00:44
1.2
Recognise Your Influence
08:26
1.3
Deal With Forms
08:35
1.4
Handle Errors and Animation
09:07