ادغام مداوم (Continuous integration) یک تمرین توسعه نرم افزار است که برای برنامه هایی که باید چندین بار در روز built و تست شوند به کار می رود.

در اینجور پروژه ها (که معمولا به صورت تیمی انجام می شود) هر گاه برنامه نویس یک قطعه کد به برنامه اضافه کند،آن بخش با روشی ساده و سریع تست و رفع باگ می شود.

در این آموزش تصویری با ادغام مداوم گردش کار در برنامه نویسی تیمی آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه ادغام گردش کار
 • کار با Git و GitHub
 • بررسی پروژه
 • گردش کار Git
 • معرفی سرویس Travis-ci
 • معرفی Engine Yard
 • بررسی Travis CI
 • بررسی ویژگی های جدید
 • تست برنامه
 • معرفی Hotfix ها
 • نحوه استقرار Engine Yard
 • گردش کار GitHub
 • کار با Heroku
 • بررسی Codeship
 • نحوه استقرار Heroku
 • کار با Jenkins Server و Capistrano
 • نصب Jenkins روی سرور مجازی
 • بررسی Jenkins
 • تست پروژه های Ruby
 • نحوه استقرار Capistrano
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus Continuous Integration Workflow
مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقیقه
نویسنده: Markus M’hlberger


توضیحات:

Tutsplus Continuous Integration Workflow

Markus M'hlberger
1.6 hours


Continuous integration is a development practice that requires code to be built and tested multiple times a day, whenever a new feature is committed by a developer. By integrating continuously, teams are able to detect errors quickly and track down bugs more easily. Many development teams find that continuous integration is crucial to their productivity.
In this course, Envato Tuts+ instructor Markus M'hlberger will teach you the concepts of continuous integration. You'll learn how to develop new features for an app using either of two very popular software development workflows, Git Flow and GitHub Flow. You'll also learn how to use both Travis CI and Codeship continuous integration servers, and you'll see the differences between them. You'll learn how to use continuous delivery from these services to deploy code to Engine Yard Cloud and Heroku. As a bonus, you'll also find out how to set up your own Jenkins CI server and use it to deploy a Rails app to a VPS with Capistrano.

1. Introduction 4 lessons
12:21
1.1 Introduction
01:07
1.2 What Is Continuous Integration?
04:54
1.3 Development Approaches: Git Flow and GitHub Flow
04:38
1.4 Project Overview
01:42
2. Git Flow, Travis CI and Engine Yard 4 lessons
33:15
2.1 Travis CI Overview
09:01
2.2 Test a New Feature
07:43
2.3 Release and Hotfix
08:04
2.4 Engine Yard Deployment
08:27
3. GitHub Flow, Codeship and Heroku 3 lessons
24:51
3.1 Codeship Overview
09:24
3.2 Develop a New Feature
09:49
3.3 Heroku Deployment
05:38
4. Bonus: Custom Jenkins Server and Capistrano 4 lessons
26:45
4.1 Installing Jenkins on a VPS
02:31
4.2 Jenkins Overview
10:08
4.3 Test a Ruby Project
06:02
4.4 Capistrano Deployment
08:04
5. Conclusion 1 lesson
01:02
5.1 Conclusion
01:02