در این آموزش تصویری نحوه ساخت وکتورهای برداری ، طراحی لوگو و آیکن ، ایجاد رابط کاربری و رنگ آمیزی تصاویر را می آموزید. در ادامه نحوه عمق بخشیدن و افزودن سایه به تصاویر ، نحوه انعکاس نور ، نحوه تست و اشکال زدایی برنامه را نیز پوشش می دهد.
این دوره آموزشی محصول موسسه TutsPlus است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه ایجاد اشکال
 • نکته هایی درباره گرافیک
 • چرا از وکتورهای برداری استفاده می کنیم؟
 • نحوه ایجاد اشکال پیچیده
 • نحوه ایجاد عناصر Speaker
 • نحوه ایجاد رابط کاربری
 • نحوه اضافه کردن رنگ
 • نحوه ایجاد دکمه ها
 • نحوه انعکاس نور
 • نحوه ایجاد عمق به تصاویر
 • نحوه برجسته کردن تصاویر
 • نحوه انعکاس نور در سطح
 • نحوه تست و اشکال زدایی برنامه
 • و…

عنوان دوره: TutsPlus Creating Realistic Vector Graphics
مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقیقه
نویسنده: Simona Pfreundner


توضیحات:

TutsPlus Creating Realistic Vector Graphics

Simona Pfreundner
1.6 hours
Over the years Adobe Illustrator has become one of the preferred tools for many designers when it comes to creating vector illustrations. It's a very powerful tool that you can create almost anything with, including logos, icons, and even realistic-looking graphics. So in this course, Simona Pfreundner will show you how to add realism to vector shapes, allowing you to create more realistic-looking graphics using Adobe Illustrator.

1. Introduction 1 lesson
01:47
1.1 Introduction
01:47
2. Establishing Shapes and Perspective 2 lessons
14:55
2.1 What Makes a Vector Graphic Realistic?
04:26
2.2 Establish Shapes
10:29
3. Create Complex Shapes 4 lessons
37:14
3.1 Create the Speaker Elements
09:14
3.2 Create the Digital Interface
07:42
3.3 Adding Color and Depth
10:30
3.4 Create the Chrome Buttons
09:48
4. Adding Reflections 4 lessons
37:25
4.1 Add Depth to the Speaker
08:17
4.2 Add Highlights to the Digital Interface
11:31
4.3 Add a Surface Reflection
08:27
4.4 Adding Final Touches
09:10
5. Conclusion1 lesson
01:45
5.1 Conclusion
01:45