در این دوره با آموزش Digital Inking در Adobe Illustrator آشنا می شوید. این آموزش تصویری به معرفی Digital Inking ، نحوه استفاده از ابزار brush ، عمق بخشیدن به تصاویر ، کار با ابزار Width و افزودن رنگ و سایه می پردازد.
این دوره آموزشی محصول موسسه * است.

سرفصل های دوره:

 • کار با ابزارها
 • معرفی ویژگی های برنامه
 • نحوه رنگ آمیزی در Adobe Illustrator
 • آماده سازی فایل ها برای Inking
 • کار با ابزار Width
 • کار با ابزار Brush
 • نحوه کار با خطوط
 • نحوه افزودن عمق به خط
 • نحوه اضافه کردن رنگ به تصاویر
 • اضافه کردن سایه
 • نحوه برجسته سازی تصاویر
 • نحوه عمق بخشیدن به تصاویر
 • نحوه تست و اشکال زدایی برنامه
 • و…

عنوان دوره: TutsPlus Digital Inking in Adobe Illustrator
مدت زمان: 1 ساعت
نویسنده: Ioana Sopov


توضیحات:

TutsPlus Digital Inking in Adobe Illustrator

 Ioana Sopov
0.7 hours

Ever wondered how to get beautiful, expressive line art in Adobe Illustrator? How to quickly and efficiently add color afterwards? This course will show you the ins and outs of digital inking, brush use, and adding colors to your design with some easy-to-learn tips and tricks.

1. Introduction 1 lesson
01:25
1.1 Introduction and Tools
01:25
2. Digital Inking and Coloring in Adobe Illustrator 6 lessons
38:57
2.1 Preparing the File for Inking
03:31
2.2 The Width Tool
09:50
2.3 Art Brushes
08:48
2.4 Facial Features and Line Weights
06:51
2.5 Adding Color
04:46
2.6 Adding Shadows and Highlights
05:11
3. Conclusions 1 lesson
00:51
3.1 Conclusion
00:51