در این آموزش تصویری با علم Reprography و انتقال آثار هنری به حوزه دیجیتال آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • تنظیم میدان دید
 • نحوه راه اندازی دوربین از راه دور
 • نحوه تنظیمات دوربین
 • نحوه نورپردازی مناسب
 • نحوه تنظیم روشنایی
 • نحوه کالیبره کردن مانیتور
 • تطابق چاپ با رنگ ها در مانیتور
 • تنظیمات مربوط به پس زمینه تصویر
 • کار با ابزارهای کالیبراسیون
 • تست رنگ
 • نحوه تنظیمات عمومی برنامه
 • نحوه سازمان دهی برنامه
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus Reprography: Transferring Artwork to the Digital Domain
مدت زمان: 1 ساعت و 4 دقیقه
نویسنده: David Bode


توضیحات:

Tutsplus Reprography: Transferring Artwork to the Digital Domain

David Bode
1.4 hours

In this course you will learn how to stage, prep, light, and photograph accurate digital reproductions of 2D artwork and photos. First you'll learn how to set up your camera to photograph your art and keep it square. This setup works with many types of cameras. Then you will learn how to use a basic light meter for measuring light on a flat object, how to set your lights to take advantage of the inverse square law for even lighting, and how to use a color checker for perfect color. Finally, you'll learn how to do basic post-processing to finish up your images.

1. Introduction 2 lessons
11:33
1.1 Introduction
01:55
1.2 What You Need
09:38
2. Create Your Rig 3 lessons
20:42
2.1 Flat and Square
07:36
2.2 Remote Triggering
06:25
2.3 Camera Settings
06:41
3. Let There Be Light 3 lessons
15:25
3.1 Positioning Lights
07:37
3.2 Metering
05:05
3.3 Calibrate the Color
02:43
4. Adjustments in Post-Processing 3 lessons
27:31
4.1 Color Calibration in Post
06:23
4.2 Basic Adjustments
10:37
4.3 Exporting and Organization
10:31
5. Conclusion 1 lesson
08:42
5.1 Conclusion