آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش استفاده از JavaScript ،AJAX ،JSON برای اتصال به API 

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جی سان (JSON) ، آموزش جی کوئری (JQuery) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش ایجکس (AJAX)
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
API introduction use JavaScript AJAX JSON Social Connections Publisher:Udemy Author:Laurence Svekis Duration:02:18:05

Learn how to integrate APIs into your web content Twitter API Google Maps Facebook API JSON AJAX developer guide
APIs are an extremely powerful way to access content and interact with severs across the internet. Within this course we show you how to use simple JavaScript and connect to popular web 2.0 APIs like Twitter, Google Maps, and Facebook. We show you how AJAX works and how to use JSON to transfer and output data onto your webpage.

Introduction to web APIs
4 Lectures
14:17
Introduction to course and what you will learn
Preview
02:18
Introduction to APIs
02:50
Web APIs resources
05:05
JavaScript web APIs
04:04

AJAX and how to make requests
4 Lectures
17:55
XMLHttpRequest requests
09:15
JavaScript API AJAX requests
04:44
JavaScript API access options
03:56
API source code
1 page

JSON how to read JavaScript Object notation data
8 Lectures
19:30
JavaScript API JSON
05:36
JavaScript API JSON as object data
03:18
source JSON
1 page
JSON Resources Online
Preview
04:01
Resource for JSON
2 pages
JavaScript API AJAX URI data source connection
04:33
JavaScript API AJAX for each loop return object data
02:02
AJAX JSON sourcecode
1 page

Working with Web APIs Google Map APIs
6 Lectures
17:49
JavaScript API setting up Google Map API
Preview
05:39
JavaScript API working with Google Map
02:58
JavaScript API Google Map Properties
03:53
JavaScript API add marker
02:37
JavaScript API Google Map Event Listener
02:42
Google Map Source Code
2 pages

API to Twitter data
11 Lectures
33:49
JavaScript API twitter Widget API introduction
04:44
Twitter JavaScript API JavaScript Only option
03:57
Twitter API resources
2 pages
Twitter Setting up Feed JavaScript API
09:03
Settings.php
00:08
Twitter API PHP code explanation
05:04
Index Source Files
00:37
PHP Twitter API setup
2 pages
Query on a hashtag Twitter API
04:13
Twitter API posting tweets via REST API
06:02
Twitter Project Source Files
2 pages

Facebook API Access
7 Lectures
16:59
Basic Facebook API setup
05:04
Facebook Resource Guide
1 page
Facebook Social Plugins
02:30
JavaScript Facebook API login
03:20
JavaScript SDK Facebook login process
06:05
Simple Facebook Login Sourcecode
2 pages
Web APIs and Course Resources
2 pages

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 641.0MB Udemy API introduction use JavaScript AJAX JSON Social Connections_git.ir.rar