این دوره، ابزار هایی به نام  Biteable و Lumen5 را پوشش می دهد که از ساده ترین ویدئو ساز های دنیا به حساب می آیند.

سرفصل ها:

  • ایجاد ویدئو: Biteable
  • خوش آمد گویی
  • استفاده از Biteable – قسمت 1
  • استفاده از Biteable – قسمت 2
  • استفاده از Biteable – قسمت 3
  • ایجاد ویدئو: Lumen5
  • مقدمه Lumen5
  • استفاده از Lumen5
  • استفاده از Lumen5 – (ادامه)