مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ساخت بازی ها با GameMaker Studio 2

دسته بندی ها: آموزش Game Maker ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش ساخت بازی

در این دوره آموزش می بینید تا در GameMaker Studio 2 با استفاده از مکانیک های رایج بازی بسازید.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • دانلود
 • مبانی  GameMaker Studio 2
 • اتاق ها، Sprite ها و آبجکت ها
 • نحوه ی ایجاد و وارد کردن Sprite
 • ایجاد Sprite متحرک از SpriteSheet
 • وارد کردن توالی تصویر
 • پاک کردن پس زمینه Sprite
 • منشا ها توضیح داده شده است
 • نحوه ی تغییر سایز Sprite
 • نحوه تولید متن با استفاده از ویرایشگر Sprite
 • انیمیشن
 • ماسک های Collision
 • آبجکت ها
 • پیوست Sprite به آبجکت ها
 • تغییر آبجکت ماسک Collision
 • اتاق ها
 • استفاده از اتاق ها
 • سیستم لایه بندی شده توضیح داده شده است
 • TileMaps
 • GML
 • ایجاد رویداد مرحله ای
 • اظهار نظر
 • مبانی GML
 • ایجاد آبجکت بازیکن
 • نحوه ی حرکت دادن بازیکن
 • نحوه کنترل بازیکن - حرکت افقی
 • نحوه کنترل بازیکن- حرکت عمودی
 • نحوه کنترل بازیکن -  برخورد های عمودی
 • نحوه کنترل بازیکن -  برخورد افقی
 • نحوه کنترل بازیکن -  برخورد افقی ثابت +  Image_Xscale
 • انیمیشن
 • حالت ها
 • راه اندازی Enumerator
 • حالت حمله
 • حالت آسیب دیده
 • view ها و دوربین ها
 • تنظیم یک view و ایجاد یک دوربین
 • ترفند دوربین
 • نمایش HP با Draw GUI
 • دشمن ها
 • ایجاد خفاش
 • اجازه حمله حمله خفاش
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Become A Game Maker With GameMaker Studio 2 Publisher:Udemy Author:Suspendee Studios Duration:04:41:09

Learn to make GameMaker Studio 2 games with this walk-through on how to make a game.
Learn To Make GameMaker Studio 2 games in this course by building a game with commonly used mechanics.

Introduction
2 Lectures
03:29
Introduction
Preview
03:09
Downloads To All Assets
00:20

The Basics Of GameMaker Studio 2
1 Lecture
03:13
Rooms, Sprites, And Objects
Preview
03:13

Sprites
9 Lectures
18:27
How To Create And Import A Sprite
01:26
Create An Animated Sprite From A SpriteSheet
01:50
Import Image Sequence
01:17
Clean Up Our Sprite Background
01:08
Origins Explained
02:47
How To Resize A Sprite
01:18
How To Produce Text Using The Sprite Editor
02:33
Animation
03:14
Collision Masks
02:54

Objects
2 Lectures
02:40
Attach Sprite To Object
01:52
Change Object Collision Mask
Preview
00:48

Rooms
3 Lectures
07:15
How To Use Rooms
02:07
Layering System Explained
02:23
TileMaps
02:45

GML
3 Lectures
15:57
Create And Step Event
01:28
Commenting
01:36
The Basics Of GML
12:53

Creating The Player Object
7 Lectures
28:18
How To Move Your Player
02:48
How To Control Your Player - Horizonal Movement
03:59
How To Control Your Player - Vertical Movement
04:10
How To Control Your Player - Vertical Collisions
04:40
How To Control Your Player - Horizontal Collisions
03:51
How To Control Your Player - Horizontal Collisions Fixed + Image_Xscale
04:48
Animation
04:02

States
3 Lectures
15:31
Setting Up Our Enumerator
Preview
04:47
Attack State
04:21
Damaged State
06:23

Views and Cameras
3 Lectures
16:02
Setting A View And Creating A Camera
05:37
Cool Camera Trick
05:06
Show HP with Draw GUI
05:19

Enemies
2 Lectures
15:42
Creating Our Bat
05:20
Letting Our Bat Attack
Preview
10:22
8 More Sections

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس