مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش کامل ساخت CMS بلاگ در PHP MYSQL و Bootstrap

دسته بندی ها: آموزش بوت استرپ (Bootstrap) ، پایگاه داده ، آموزش پی اچ پی (PHP) ، آموزش مای اس کیو ال (MySQL) ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش طراحی وب

در این دوره آموزشی با نحوه ساخت یک سیستم مدیریت محتوای اختصاصی (CMS) با استفاده از PHP و MYSQL و همچنین Bootstrap آشنا می شوید.

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Build Complete CMS Blog in PHP MYSQL Bootstrap from scratch Publisher:Udemy Author:Jazeb Akram Duration:10:26:19

Create Multi-Functional Stunning Content Management System (CMS) with Admin Panel in PHP MySQL & Bootstrap from Scratch.
This Course will teach student how to create powerful Content Management System (CMS) with Admin Panel in PHP.

Course Promo
4 Lectures
32:40
Course Promo
Preview
10:41
Introduction
Preview
11:17
Instructor Status | Important
02:56
Using Possible Answers to Questions Section
07:46

Getting Started with Bootstrap
3 Lectures
13:30
Download Bootstrap
09:22
Bootstrap Error in New Version
00:14
Bootstrap Introduction
03:54

Designing Admin Panel
4 Lectures
20:17
Creating the Dashboard
07:23
Designing Tabs
06:44
Icons
04:18
Footer
01:52

All Coding Exercises of Course
1 Lecture
00:09
Coding Exercises
00:09

PHP MYSQL Work in Admin-Panel
12 Lectures
01:37:17
XAMP Server
00:44
Creating DataBase and Category Table
03:28
Working with DataBase
12:24
Creating Category Form
10:25
Working with DataBase Code
00:23
Connection Code
00:21
Date and Time
08:30
Validations on Category
17:17
Completing Manage Category Page
18:01
Add New Post Form Creation
11:51
Add New Post PHP Validations
03:38
Add New Post Compiaition
10:14

Working with Public Front-End of Blog
11 Lectures
02:00:44
Deigning Public Front-End Navigation
10:16
Toogle Menu
05:20
Designing the Main Area for Blog
07:04
Extracting Post From DB on Blog Page
20:47
Activating Search Tab of Blog Page
09:12
Full Blog Post
06:20
Designing and Extracting Dashboard
16:54
Enhancing Admin Experience
12:34
Edit Post Extraction
12:37
Edit Post Updation
12:06
Delete Post
07:34

Working with Comments
10 Lectures
01:47:18
Designing Comment Form
07:13
PHP for Comments
13:54
Adding Relation between Tables using Foreign Key and Primary Key
10:00
Extracting Comments
12:50
Designing Comments Dashboard
14:49
Approve Comments
11:08
Dis-Approve Comments
04:48
Delete Comments
05:24
Enhancing Admin Experience on Comments Tab
21:21
Delete Category
05:51

Admin Registration System
2 Lectures
18:18
Adding New Admins
13:45
Extracting and Deleting Admin
04:33

Managing Login / Logout / Access Process
7 Lectures
01:01:08
Designing Login Page
06:58
Adding Addson on login page
05:41
Longing in
19:10
Restricting Admin Area
08:11
LogOut Page
05:34
Adding Author Name in Creational Process
04:56
Adding Author Name in Comment Approval Process
10:38

Pagination
7 Lectures
01:18:06
Understanding Pagination
05:56
Restricting Content on our Blog
04:44
Creating Pagination Algorithm
14:48
Creating Pagination Links
13:42
Styling Pagination
09:33
Creating Forward and BackWard Button on Pagination
12:19
Completing Main Area
17:04
4 More Sections

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس