پیشنهاد فرادرس

دوره برنامه نویسی سی برای مبتدیان

دسته بندی ها: سی پلاس پلاس ، آموزش های یودمی (Udemy)

این دوره برای زبان سی، اصول برنامه نویسی با آن و برای مبتدیان طراحی شده است، بنابراین نیازی به تجربه قبلی در برنامه نویسی نیست. اگر می خواهید با برنامه نویسی با سی آشنا شوید یا مهارت های برنامه نویسی C خود را بهبود بخشید، این دوره برای شما مناسب است. به نظر من، سخنرانی های طولانی خسته کننده است، بنابراین در این دوره، سعی می کنم نکات را با یک راه سریع و جذاب توضیح دهم. همچنین تمرینات زیادی وجود دارد که می توانید تمرین کنید. در این دوره شما با مفهوم برنامه نویسی، متغیرها، انواع داده، شرایط، if، switch، آرایه ها، حلقه ها، توابع، اشاره گرها، مرجع و Structs را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • برنامه نویسی چیست؟
 • متغیرها
 • Data Types
 • Conditions، اپراتورها
 • اپراتورهای منطقی
 • IF Condition
 • Switch
 • آرایه ها
 • حلقه ها
 • آرایه چیست؟
 • توابع
 • توابع چیست؟
 • حلقه چیست؟
 • for loop
 • while loop
 • do-while loop
 • Pointers
 • Pointer و Reference چیست؟
 • Struct چیست؟
 • اپلیکیشن ها
 • Calculator
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
C Programming for Beginners Publisher:Udemy Author:Luke's Programming School Duration:02:44:50

Learn C programming for beginners, Learn programming fundamentals, Be able to create C applications
Save your precious time by taking this course, This course is designed to show you C language, and to help you understand programming fundamentals. This course is designed for complete beginners, so there is no need for previous experience with programming.
This course is great if you want to start with programming or if you want to learn/improve your C programming skills.
In my opinion, long lectures are boring, so in this course, I try to explain things in a fast and engaging way so I won't bore you to death. Also, there is plenty of exercises on which you can practice. And if you get stuck or if you need anything I will be there to help you, mostly I respond to questions within a day.
In this course you will learn:
What is programming?
Variables, data types
Conditions, if, switch
Arrays, loops
Functions
Pointers, reference
Structs
Also in the course is plenty of simple application on which I explain important concepts.
Who is the target audience?
Anyone who wants to learn Programming Fundamentals
Anyone who wants to learn C language

Introduction
4 Lectures
08:24
Introduction
Preview
01:00
Say Hello
00:16
What is Programing?
Preview
01:58
First Project : Hello world
Preview
05:10

Variables
3 Lectures
23:22
What is Variable?
Preview
01:10
Data Types
Preview
02:57
CODE | Variables
19:15
QUIZ | Variables
4 questions

Conditions, Operators
6 Lectures
28:10
Logical Operators
01:58
Logical Operators 2
01:45
IF Condition
01:57
CODE | IF Condition
10:52
SWITCH Condition
01:33
CODE | Switch
10:05
QUIZ | Conditions
3 questions

Arrays, Loops
6 Lectures
40:00
What is Array ?
02:24
CODE | Array
12:16
What is Loop?
01:51
CODE | for loop
10:52
CODE | while loop
08:19
CODE | do-while loop
04:18
QUIZ | Arrays, Loops
5 questions

Functions
3 Lectures
21:28
What is function ?
01:40
CODE | Functions
17:55
Why to use functions ?
01:53
QUIZ | Functions
3 questions

Pointers
2 Lectures
11:29
What is Pointer and Reference?
02:33
CODE | Pointers and Reference
08:56

Structs
2 Lectures
09:18
What is Struct?
03:19
CODE | Structs
05:59

Applications
7 Lectures
22:33
*Excercises*
01:25
How to get Input From User
01:48
Calculator
03:26
Sum of Array
02:26
Biggest Number From Two Arrays
03:22
How to get Random Number
02:00
Guess number
08:06

Bonus
1 Lecture
00:17
Bonus Lecture: My other courses
00:17

پیشنهاد فرادرس