مطالب پیشنهادی از سراسر وب

شبیه سازی و طراحی مدار با استفاده از MULTISIM

دسته بندی ها: آموزش اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش میکروکنترلر ARM ، آموزش میکروکنترلر ای وی آر (AVR) ، آموزش های یودمی (Udemy)

این دوره شبیه سازی و نحوه ایجاد مدار را با استفاده از MULTISIM آموزش می دهد. این فیلم آموزشی به معرفی پلت فرم multisim ، کار با ولتاژ و طراحی مدارهای دیجیتالی می پردازد. در ادامه نحوه ساخت مدارهای عملیاتی از جمله مدارهای نیم جمع کننده و تمام جمع کننده و کار با آن را می آموزید. این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با پلت فرم Multisim
 • کار با ابزارها
 • نحوه ایجاد پروژه
 • کار با انواع اتصالات
 • کاربا اتصال موازی
 • کار با فیلترها
 • کار با ERC
 • استفاده از ابزار ها
 • نحوه تنظیم ولتاژ
 • نحوه طراحی مدارهای دیجیتالی
 • کار با گیت OR
 • کار با گیت NOT
 • نحوه تست مدار
 • و...

عنوان دوره: Udemy Circuit creation,analysis and simulation using MULTISIM مدت زمان: 3 ساعت نویسنده: Paritesh Kumar Singhتوضیحات:

Learn how to design circuits using MULTISIM
This course is designed with an aim to teach National Instument's software multisim which is widely used all over electronics industry to analyse and study the performance of circuits. While doing this course student will gain knowledge about circuit designing,simulation and performing analysis on the circuits . This course will help electronics and electrical engineering graduates in understanding electronics more closely. Knowledge of multisim will give you an edge over others in the electronics industry .
Course structure is as follows:
Understanding multisim platform .
circuit designing and simulation .
verification of circuits operations using multisim .
Several examples like working of half wave rectifier,full wave rectifier,voltage regulator,half adder and full adder,low pass filter,high pass filter,band pass filter ,Gates and many more has been discussed and their performance has been studied and their theoritical results has been verified with the multisim simulated results .
By the end of this course ,you will be comfortable in using multisim for all the academic and professional purposes
What are the requirements?
Multisim 11.0 software
Basic understanding of electronics is required for taking up this course
What am I going to get from this course?
Over 25 lectures and 2 hours of content!
perform analysis of circuits more effectively
understand working of circuits through practical steps
What is the target audience?
High school students
Electronics and electrical engineering graduates
Professionals working in electronics industry

Section 1: Introduction Lecture 1 Welcome Preview 02:48 Lecture 2 Downloading multisim 05:24 Section 2: Understanding Multisim platform Lecture 3 Toolboxes 03:32 Lecture 4 Creating new project 03:35 Lecture 5 Placing components 08:11 Lecture 6 Bringing instruments 02:11 Section 3: Doing connections Lecture 7 Series connection Preview 13:02 Lecture 8 Parallel connection 08:54 Section 4: Filter Analysis Lecture 9 Low pass filter 12:42 Lecture 10 High pass filter Preview 06:12 Lecture 11 Band pass filter 01:25 Lecture 12 ERC checking 03:02 Lecture 13 Shortcut buttons 04:07 Section 5: Using Instruments Lecture 14 Function generator 05:29 Lecture 15 Frequency counter 02:04 Section 6: Rectifier Analysis Lecture 16 Half wave rectifier 06:06 Lecture 17 Full wave rectifier 04:26 Lecture 18 Voltage regulator 04:31 Lecture 19 opamps 08:39 Section 7: Digital circuits Lecture 20 AND gate analysis 04:46 Lecture 21 OR gate 03:08 Lecture 22 Half adder circuit 06:24 Lecture 23 NOT Gate 05:27 Section 8: Conclusion Lecture 24 Thankyou 00:39 Lecture 25 Homework 00:37

حجم فایل: 396MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Circuit creation analysis and simulation using MULTISIM

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس