مطالب پیشنهادی از سراسر وب

طراحی ، تجزیه و تحلیل و مدل سازی مدار با Multisim

دسته بندی ها: آموزش اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش میکروکنترلر ARM ، آموزش میکروکنترلر ای وی آر (AVR) ، آموزش های یودمی (Udemy)

Multisim یکی از جامع ترین نرم افزار های برق به شمار میرود که مانند برنامه Spice دارای امکان طراحی مدار می باشد به این صورت که تمام دستگاه های اندازه گیری موجود در آزمایشگاه های برق را شامل می شود. در نهایت رسم مدارات بر روی کیت های مجازی و امکان سه بعدی سازی آن ها را مهیا می کند.

این دوره طراحی ، تجزیه و تحلیل و مدل سازی مدار را با Multisim آموزش می دهد. در این فیلم آموزشی نحوه نصب و راه اندازی  برنامه ، طراحی مدارهای آنالوگ و نحوه استفاده از CMOS را می آموزید. این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه نصب و راه اندازی Multisim 11.0
 • کار با Multisim
 • طراحی مدارهای آنالوگ
 • طراحی مدارهای دیجیتال
 • نحوه تجزیه و تحلیل مدار
 • طراحی مدار با استفاده از BJT
 • نحوه تجزیه و تحلیل BJT
 • نحوه شبیه سازی مدار
 • تنظیم کننده ولتاژ
 • تقویت کننده مدار
 • نحوه استفاده از CMOS
 • مدلسازی Spice
 • پیاده سازی منبع ولتاژ AC
 • تقویت کننده CE
 • و...

عنوان دوره: Udemy Circuit Design, Analysis and Spice modeling using Multisim مدت زمان: 3 ساعت نویسنده: Ifind Tutorialsتوضیحات:

Learn how to operate the most important software for electronics circuit's applications.
This coursework is on Multisim. In this coursework students will get opportunities to simulate, design and analyse the analog and digital electronic circuits along with Spice Modeling.
Some of the circuits includes Slew Rate calculation circuit, RC Circuit, Voltage Regulator, Half wave rectifier, NOR Gate using CMOS, AND Gate etc.
In this coursework all the relevant materials related to Multisim has been included. Students will gain a comprehensive knowledge once they finish this coursework.
This coursework is two hours fifteen minutes long. So a serious engagement with this course will hardly take a day to have a firm grip on Multisim.
This course has been structured in the following ways :
Circuit design of Analog and Digital Circuits.
Circuit analysis .
Brief description of each circuit and its operational methodology.
Spice modeling .
Right from beginners to those who are interested in quick refresh of Multisim should take this course. This coursework has everything that a beginner wish i.e. circuit design, analysis, description of the circuit and spice modeling. For those who wish a quick refresher for them this coursework has been made as short as possible.
So, this coursework should be taken by all those who has a strong desire to understand electronics in details.
What are the requirements?
Download Multisim on the link given in this course work. Once they complete the installation they will be able to follow this coursework bit by bit.
Students should be beginner in electronics to understand the basics.
What am I going to get from this course?
Over 29 lectures and 2.5 hours of content!
Students will gain comprehensive understanding of Multisim for circuit design, its simulation and analysis.
By the end of this coursework, students will be able to design their own circuit in Multisim.
What is the target audience?
This coursework is meant for newbies who are not familiar with Multisim and/or students looking for a quick refresher on Multisim.
This coursework has videos on Spice modeling which will give extra benefits to beginners.
Prime goal is to make students understand the very basics of Multisim so it is for High School students, undergraduate/graduate students and professionals working in firms.

Section 1: Introduction to Coursework Lecture 1 Welcome video. 01:29 Lecture 2 Downloading Multisim 11.0 02:03 Section 2: Analog Circuit Design Lecture 3 Diode and its IV-analysis 05:25 Lecture 4 Basic circuit using Diode 06:16 Lecture 5 BJT and its IV-Analysis 05:26 Lecture 6 Basic circuit design using BJT 05:21 Lecture 7 BJT-Analysis 04:15 Lecture 8 Half wave rectifier 07:18 Lecture 9 Clipper (+ve and -Ve) and Clamper (+ve and -ve) circuits 07:45 Lecture 10 RC Circuit simulation, design and analysis 09:36 Lecture 11 Single stage Amplifier 14:49 Lecture 12 Slew Rate analysis 09:37 Lecture 13 Voltage Regulator cricuit 08:53 Lecture 14 Voltage regulator circuit with Zener Diode and LED 03:13 Lecture 15 Differential Amplifier circuit 05:05 Lecture 16 Amplifier Circuit 04:22 Lecture 17 Integrator and Differentiator Circuit 03:17 Section 3: Digital Circuit Design Lecture 18 Basic OPAMP Circuit 03:47 Lecture 19 Amplifier circuit 06:45 Lecture 20 NMOS IV-Analysis 02:27 Lecture 21 NOR Gate designing using CMOS 05:17 Lecture 22 AND Gate Designing 06:43 Section 4: Spice Modeling Lecture 23 Basic circuit programs and modeling 05:01 Lecture 24 Basic circuit-II 04:07 Lecture 25 Implementing AC voltage source 06:14 Lecture 26 CE Amplifier by spice modeling 04:53 Section 5: Project Lecture 27 Project work 5 slides Section 6: Conclusion Lecture 28 Conclusion 02:08 Lecture 29 Goodbye message 01:22

حجم فایل: 488MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Circuit Design Analysis and Spice modeling using Multisim

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس