در این دوره یاد می گیرید که چگونه مشکلات سئو را با حسابرسی وب سایت کنید.

سرفصل ها:

 • مقدمه دوره
 • مقدمه
 • چرا حسابرسی سئو مهم است؟
 • SEO Powersuite – حسابرس سایت
 • معرفی SEO Powersuite
 • اجرای اسکن حسابرسی
 • Frog SEO Spider, My Website Auditor, SEMRush
 • My Website Auditor
 • SEMRush
 • ثابت کردن وب سایت هنگامی که یک حسابرسی را اجرا کرده اید
 • Yoast SEO برای وردپرس
 • ویرایشگر عنوان و تگ های متا
 • همه ی تگ های ثابت شده- کتابخانه ی رسانه ای توسعه یافته
 • SEO Enforcer Plugin
 • نتیجه
 • کار با مشتریان و اتهامات برای حسابرسی!