مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش سیستم مدیریت پایگاه داده از ابتدا - بخش 1

دسته بندی ها: آموزش های ویژه ، آموزش پایگاه داده ، آموزش های یودمی (Udemy)

سیستم های مدیریت پایگاه داده را از ابتدا بیاموزید زیرا سیستم مدیریت پایگاه داده هسته اصلی علوم رایانه را تشکیل می دهد.

آخرین به روزرسانی: 2020-2

آنچه یاد خواهید گرفت:

 • شما با مفاهیم اصلی سیستم های مدیریت پایگاه داده آشنا خواهید شد.
 • شما می توانید مصاحبه کننده را در مورد سوالات مربوط به پایگاه داده به چالش بکشید.
 • سیستم های مدیریت
 • علوم کامپیوتر را در بعد دیگری مشاهده خواهید کرد.
 • شما قادر خواهید بود به تمام سوالات امتحاناتی مانند GATE ، PGEE ، ISRO پاسخ دهید.
 • شما می توانید در دوره کارشناسی خود در دوره سیستم های مدیریت پایگاه داده نمره برتر را کسب کنید.
 • نحوه کار سیستم های مدیریت پایگاه داده را درک کنید.

الزامات دوره:

 • یک رایانه شخصی متصل به اینترنت داشته باشید
 • حتی دانش صفر در سیستم های مدیریت پایگاه داده نیز خوب است - همه چیزهایی را که باید بدانید به شما آموزش داده می شود

توضیحات دوره:

به دوره ی سیستم مدیریت پایگاه داده خوش آمدید.

تسلط بر مفاهیم سیستم مدیریت پایگاه داده برای شروع کار با علوم کامپیوتر بسیار مهم است زیرا سیستم مدیریت پایگاه داده برنامه ای است که وظیفه سهولت واکشی داده ها از پایگاه داده را بر عهده دارد و این ستون فقرات اینترنت امروز است.

مفاهیمی که ما می خواهیم بررسی کنیم درک خوبی از سیستم مدیریت پایگاه داده است و در پایان آن شما می توانید به هر سوال مصاحبه در مورد سیستم مدیریت پایگاه داده پاسخ دهید.

بدون استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده، برقراری ارتباط با داده های موجود در سرور بسیار دشوار است. امروزه هر سروری سیستم مدیریت پایگاه داده را در خود نصب کرده است. از طریق این دوره ، شما نه تنها به اصول سیستم های مدیریت پایگاه داده تسلط خواهید یافت بلکه برای یادگیری مفاهیم پیشرفته سیستم های مدیریت پایگاه داده نیز آماده خواهید شد. 

در این دوره، هر مفهوم از سیستم مدیریت پایگاه داده به روشی قابل درک و آسان آموزش داده می شود به گونه ای که هر کسی بدون هیچ پیش شرطی قادر به تسلط بر مفاهیم یک سیستم مدیریت پایگاه داده باشد. 

به این دوره بپیوندید، به شما اطمینان می دهیم که نه تنها سیستم های مدیریت پایگاه داده بلکه هسته اصلی علوم کامپیوتر در ابعادی متفاوت را یاد خواهید گرفت و بهترین تجربه یادگیری را خواهید داشت.

این دوره برای چه کسانی است:

 • هر کسی که نیاز به یادگیری سیستم مدیریت پایگاه داده را از ابتدا دارد
 • هر کسی که می خواهد به طور حرفه ای علوم کامپیوتر را دنبال کند
 • هرکسی که سیستم مدیریت پایگاه داده را در دوره لیسانس داشته باشد
 • هر کسی که برای مصاحبه در شرکت های محصول محور آماده می شود
 • اگر برای امتحاناتی مانند GATE ، PGEE ، BITS HD ، ISRO و غیره آماده می شوید
 • اگر مهندس علوم کامپیوتر هستید

سرفصل های دوره:

 • مقدمه
  • نکات مهم
  • مقدمه
  • مدل داده و انواع آن
 • مبانی مدل ER 
  • Entity، رابطه و Attribute
  • دیدگاه طراح پایگاه داده
  • مدل ER و مدل رابطه ای - مزایا و معایب
  • ایده اصلی Attributes رابطه
  • Attributes ساده در مقابل Attributes کامپوزیت، Attributes ارزشمند در برابر Multi-valued Attributes
  • Attributes پیچیده
 • روابط - اصطلاحات فنی و انواع
  • درجه رابطه و نسبت کاردینالیته
  • نسبت کاردینالیته با مثال توضیح داده شده است
  • انواع مشارکت - مشارکت کلی در مقابل مشارکت جزئی
  • مثال برای نشان دادن مشارکت کلی و جزئی
  • انواع روابط
  • رابطه بازگشتی
  • مثال در مورد یافتن نوع رابطه
 • مدل رابطه ای
  • Tuple، Field، دامنه و Entity درمقابل انواع Entity
  • چگونه مدل رابطه ای از ریاضیات گسسته مشتق شده است
  • درجه رابطه، حالت رابطه، Intention در مقابل Extension
  • قوانین مهم در مدل رابطه ای
 • محدودیت های مدل رابطه ای
  • انواع محدودیت ها، محدودیت های دامنه
  • محدودیت های کلیدی - مقدمه
 • کلیدها، ابر کلیدها، کلیدهای کاندید، کلیدهای اصلی
  • بررسی ابر کلیدها با مثال
  • نکات دیگر درباره ابر کلیدها
  • بررسی کلید با مثال
  • مثالی برای نشان دادن تفاوت بین کلید و ابر کلید
  • ابر کلید در برابر کلید در مقابل کلید کاندید در برابر کلید اصلی
  • پیدا کردن تعداد ابر کلید
  • پیدا کردن تعداد ابر کلید - بخش 2
  • پیدا کردن تعداد ابر کلید - بخش 3
 • بررسی مجدد محدودیت های مدل رابطه ای
  • محدودیت های کلیدی
  • محدودیت های یکپارچگی Entity
  • بررسی کلید خارجی با مثال
  • مثال کلید خارجی
  • تفاوت بین کلید خارجی و کلید اصلی
  • محدودیت های یکپارچگی مرجع
  • محدودیت هایی که توسط Insertion نقض شده
  • محدودیت هایی که توسط Deletion نقض شده
  • محدودیت هایی که توسط Updation و Viewing نقض شده
  • در صورت نقض محدودیت ، اقدامات انجام شده توسط DBMS انجام شد
  • مشکل ON-DELETE CASCADE
  • مشکلی در محدودیت یکپارچگی مرجع
 • اطلاعات بیشتر در مورد پیدا کردن تعداد ابر کلیدها
  • مشکل 1 درباره یافتن تعداد ابر کلیدها
  • یافتن تعداد ابر کلیدها با Venn Diagram  - بخش 1
  • یافتن تعداد ابر کلیدها با Venn Diagram  - بخش 2
  • مشاهدات مهم
  • یافتن تعداد ابر کلید ها Venn Diagram  - بخش 3
  • یافتن تعداد ابر کلید ها Venn Diagram  - بخش 4
 • تبدیل مدل ER به مدل رابطه ای
  • تبدیل Prime Attribute، Attributes، Entities و Composite Attributes
  • تبدیل one-to-many relationship
  • مثال برای تبدیل one-to-many relationship
  • تبدیل One-to-one relationship
  • تبدیل Many-to-many relationship
  • یک رویکرد خوب و نه یک قانون برای دنبال کردن
  • مشکل درباره Multivalued attributes
  • مشکل درباره یافتن حداقل تعداد جداول مورد نیاز برای تبدیل
  • مشکل درباره یافتن حداکثر تعداد جداول مورد نیاز برای تبدیل
  • مورد خاص - One-to-one relationship با مشارکت کامل در 2 سمت
  • ادامه فصل 60
  • Weak Entity و Strong Entity - تفاوت ها
  • مثال تصویرسازی Weak Entity و تبدیلات آن برای مدل رابطه ای
  • روابط N-ary
  • شناسایی روابط
  • بررسی مجدد حاشیه نویسی های مهم
  • مشکل 1
  • Attributes تا رابطه - one to many relationships
  • Attributes تا رابطه - a one-to-one relationship
  • Attributes تا رابطه - many-to-many relationship
  • مشکل
 • وابستگی های تابعی
  • آشنایی با وابستگی های تابعی
  • مثال های وابستگی تابعی
  • نکته مهم برای یادداشت
  • مثال های بیشتر درباره وابستگی تابعی
  • وابستگی تابعی Trivial
  • وابستگی تابعی Non Trivial
  • وابستگی تابعی Semi Trivial
  • نکته مهم برای یادداشت
  • Closure set of an attribute - بخش 1
  • Closure set of an attribute - بخش 2
  • Closure set of an attribute - بخش 3
  • کاربرد عملیات Closure
 • پیدا کردن کلیدها با استفاده از عملیات Closure 
  • مشکل 1 درباره یافتن کلیدها با استفاده از Closure Operation
  • مشکل 2 درباره یافتن کلیدها با استفاده از Closure Operation
  • مشکل 3 درباره یافتن کلیدها با استفاده از Closure Operation
  • مشکل 4 درباره یافتن کلیدها با استفاده از Closure Operation
  • مشکل 5 درباره یافتن کلیدها با استفاده از Closure Operation
  • مشکل 6 درباره یافتن کلیدها با استفاده از Closure Operation
  • مشکل 7 درباره یافتن کلیدها با استفاده از Closure Operation
  • مشکل 8 درباره یافتن کلیدها با استفاده از Closure Operation
  • مشکل 9 درباره یافتن کلیدها با استفاده از Closure Operation
  • مشکل 1 درباره یافتن کلیدهای sub relation
  • مشکل 2 درباره یافتن کلیدهای sub relation
  • مشکل 3 درباره یافتن کلیدهای sub relation
  • مشکل
 • معادل سازی و به حداقل رساندن مجموعه های FD با استفاده از Closure 
  • بررسی معادلات FD'S - بخش 1
  • بررسی معادلات FD'S - بخش 2
  • بررسی معادلات FD'S - بخش 3
  • بررسی معادلات FD'S - بخش 4
  • به حداقل رساندن مجموعه وابستگی تابعی - بخش 1
  • به حداقل رساندن مجموعه وابستگی تابعی - بخش 2
 • بخش جایزه
  • پاداش: نحوه ادامه کار

سایر بخش های این دوره:

سایر ویدئوهای دوره:

مدل داده و انواع آن

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Database Management System from scratch Part 1 Publisher:Udemy Author:Vignesh Sekar Duration:12 hours Level:Advanced

Learn Database Management Systems from scratch as Database Management System forms the core of computer science

What you'll learn

 • You will become very familiar with the core concepts of Database Management Systems
 • You will be able to challenge the interviewer on questions related to Database
 • Management Systems
 • You will view Computer Science in a different dimension
 • You will be able to answer all questions of exams like GATE, PGEE, ISRO
 • You will be able to get a top grade in your Database Management Systems course in your Bachelor's degree
 • Understand how Database Management Systems work

Requirements

 • Have a PC with an internet connection
 • Even ZERO knowledge in Database Management Systems is fine - I'll teach you everything you need to know

Description

Welcome to the course Database Management system from scratch !!!

Mastering the concepts of Database Management System is very important to get started with Computer Science because Database Management System is the program which is responsible for the ease with which we are able to fetch the data from the database and that is the backbone of the internet today. The concepts which we are going to study is going to give a very good understanding of Database Management System and by the end of it, you will be able to answer any interview question on Database Management System.

Without using Database Management Systems, it is extremely difficult to communicate with the data in the server. Every server today has Database Management System installed in it. Through this course, you will not only master the basics of Database Management Systems but also get ready for venturing into advanced concepts of Database Management Systems.

In this course, every concept of a Database Management System is taught in an easy-to-understand manner such that anybody without any prerequisites will be able to master the concepts of a Database Management System is the easiest way.

Come and join me, I assure you that you will have the best learning experience of not just Database Management Systems but also the core of Computer Science in a different dimension.

Who this course is for:

 • Anybody who needs to learn Database Management System from scratch
 • Anybody who wants to pursue a career in Computer Science
 • Anybody who has Database Management System in the Bachelor's degree
 • Anybody who is preparing for an interview in product-based companies
 • If you are preparing for exams like GATE, PGEE, BITS HD, ISRO,..etc
 • If you are a Computer Science Engineer

Course content

 • Introduction
  • Important Tip
  • Introduction
  • Data model and its types
 • Basics of ER model
  • Entity, Relationship, and Attribute Explained
  • Database Designer's perspective
  • ER Model and Relational Model - Advantages and Disadvantages
  • Basic Idea of Attributes of relationship
  • Simple vs Composite Attributes, Single valued vs Multi-valued Attributes
  • Stored vs Derived Attributes
  • Complex Attributes
 • Relationship - Terminologies and Types
  • Degree of a relationship and Cardinality Ratio
  • Cardinality Ratio Explained with example
  • Types of Participation - Total vs Partial Participation
  • Example to illustrate Total and Partial Participation
  • More Examples on Maximum and Minimum Cardinality
  • Types of Relationships
  • Recursive Relationship
  • Example on finding the type of relationship
 • Relational Model
  • Tuple, Field, Domain, and Entity vs Entity types
  • How Relational Model is derived from Discrete Math
  • Degree of a relation, state of relation, Intention vs Extension
  • Important Rules in Relational Model
 • Constraints of Relational Model
  • Types of Constraints, Domain Constraints Explained
  • Key Constraints - Intro
 • Keys, Super Keys, Candidate Keys, Primary Keys
  • Super Key Explained with example
  • More Points on Super Key
  • Key Explained with example
  • Example to illustrate the difference between Key and Super Key
  • Super Key vs Key vs Candidate Key vs Primary Key
  • Finding the number of Super Keys
  • Finding the number of Super Keys - 2
  • Finding the number of Super Keys - 3
 • Constraints of Relational Model Revisited
  • Key Constraints
  • Entity Integrity Constraints
  • Foreign Key Explained with example
  • Example on Foreign Key
  • Difference between Foreign Key and Primary Key
  • Referential Integrity Constraints
  • Constraints violated by Insertion
  • Constraints violated by Deletion
  • Constraints violated by Updation and Viewing
  • Steps were taken by DBMS in case of constraint violation
  • Problem on ON-DELETE CASCADE
  • Problem on Referential Integrity Constraint
 • More on Finding the Number of Super Keys
  • Problem 1 on finding the number of Super Keys
  • Finding Number of Super Keys using Venn Diagram 1
  • Finding Number of Super Keys using Venn Diagram 2
  • Important Observation
  • Finding Number of Super Keys using Venn Diagram 3
  • Finding Number of Super Keys using Venn Diagram 4
 • Conversion of ER Model to Relational Model
  • Conversion of Entities, Attributes, Prime Attribute and Composite Attributes
  • Conversion of a one-to-many relationship
  • Example for the conversion of a one-to-many relationship
  • Conversion of One-to-one relationship
  • Conversion of Many-to-many relationship
  • A good approach to follow but not a rule
  • Problem on Multivalued attributes
  • Problem on finding the minimum number of tables needed for conversion
  • Problem on finding the maximum number of tables needed for conversion
  • Special Case: One-to-one relationship with total participation on both sides
  • Lecture 60 continued
  • Weak vs Strong Entity - Differences
  • Example to illustrate Weak Entity and their conversion to Relational model
  • N-ary relationships
  • Identifying Relationships
  • Important Notations Revisit
  • Problem 1
  • Attributes to a relationship: one to many relationships
  • Attributes to the relationship: a one-to-one relationship
  • Attributes to a relationship: many-to-many relationship
  • Problem
 • Functional Dependencies
  • Introduction to Functional Dependencies
  • Examples of Functional Dependency
  • Important Point to note
  • More Examples on Functional Dependency
  • Trivial Functional Dependency
  • Non Trivial Functional Dependency
  • Semi Trivial Functional Dependency
  • Important Point to Note
  • Closure set of an attribute 1
  • Closure set of an attribute 2
  • Closure set of an attribute 3
  • Example on finding Closure Set
  • Applications of Closure operation
 • Finding the Keys using Closure Operation
  • Problem 1 on finding keys using Closure Operation
  • Problem 2 on finding keys using Closure Operation
  • Problem 3 on finding keys using Closure Operation
  • Problem 4 on finding keys using Closure Operation
  • Problem 4 on finding keys using Closure Operation - continued
  • Problem 5 on finding keys using Closure Operation
  • Problem 6 on finding keys using Closure Operation
  • Problem 7 on finding keys using Closure Operation
  • Problem 8 on finding keys using Closure Operation
  • Problem 9 on finding keys using Closure Operation
  • Problem 1 on finding keys of sub relation
  • Problem 2 on finding keys of sub relation
  • Problem 3 on finding keys of sub relation
  • Problem
 • Equivalence and Minimization of FD sets using Closure
  • Checking Equivalence of FD'S - 1
  • Checking Equivalence of FD'S - 2
  • Checking Equivalence of FD'S - 3
  • Checking Equivalence of FD'S - 4
  • Minimization of Functional Dependency Set - 1
  • Minimization of Functional Dependency Set - 2
 • Bonus Section
  • Bonus: How to proceed further

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

خرید لینک های دانلود
 • حجم فایل: 15.7GB
 • زبان: انگلیسی
 • زیرنویس انگلیسی: دارد
 • قیمت: 8000 تومان
 • آموزش سیستم مدیریت پایگاه داده از ابتدا - بخش 1 یک محصول ویژه است و دریافت لینک های دانلود آن با پرداخت هزینه امکان پذیر است. اطلاعات بیشتر