مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش سیستم مدیریت پایگاه داده از ابتدا - بخش 2

دسته بندی ها: آموزش های ویژه ، آموزش پایگاه داده ، آموزش های یودمی (Udemy)

سیستم های مدیریت پایگاه داده را از ابتدا بیاموزید زیرا سیستم مدیریت پایگاه داده هسته اصلی علوم رایانه را تشکیل می دهد.

آخرین به روزرسانی: 2020-8

آنچه یاد خواهید گرفت:

 • شما با مفاهیم اصلی سیستم های مدیریت پایگاه داده آشنا خواهید شد.
 • شما می توانید مصاحبه کننده را در مورد سوالات مربوط به پایگاه داده به چالش بکشید.
 • سیستم های مدیریت
 • علوم کامپیوتر را در بعد دیگری مشاهده خواهید کرد.
 • شما قادر خواهید بود به تمام سوالات امتحاناتی مانند GATE ، PGEE ، ISRO پاسخ دهید.
 • شما می توانید در دوره کارشناسی خود در دوره سیستم های مدیریت پایگاه داده نمره برتر را کسب کنید.
 • نحوه کار سیستم های مدیریت پایگاه داده را درک کنید.

الزامات دوره:

 • یک رایانه شخصی متصل به اینترنت داشته باشید
 • باید قسمت 1 دوره سیستم مدیریت پایگاه داده را مشاهده کرده باشید

توضیحات دوره:

به دوره ی سیستم مدیریت پایگاه داده خوش آمدید.

تسلط بر مفاهیم سیستم مدیریت پایگاه داده برای شروع کار با علوم کامپیوتر بسیار مهم است زیرا سیستم مدیریت پایگاه داده برنامه ای است که وظیفه سهولت واکشی داده ها از پایگاه داده را بر عهده دارد و این ستون فقرات اینترنت امروز است.

مفاهیمی که ما می خواهیم بررسی کنیم درک خوبی از سیستم مدیریت پایگاه داده است و در پایان آن شما می توانید به هر سوال مصاحبه در مورد سیستم مدیریت پایگاه داده پاسخ دهید.

بدون استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده، برقراری ارتباط با داده های موجود در سرور بسیار دشوار است. امروزه هر سروری سیستم مدیریت پایگاه داده را در خود نصب کرده است. از طریق این دوره ، شما نه تنها به اصول سیستم های مدیریت پایگاه داده تسلط خواهید یافت بلکه برای یادگیری مفاهیم پیشرفته سیستم های مدیریت پایگاه داده نیز آماده خواهید شد. 

در این دوره، هر مفهوم از سیستم مدیریت پایگاه داده به روشی قابل درک و آسان آموزش داده می شود به گونه ای که هر کسی بدون هیچ پیش شرطی قادر به تسلط بر مفاهیم یک سیستم مدیریت پایگاه داده باشد.

به این دوره بپیوندید، به شما اطمینان می دهیم که نه تنها سیستم های مدیریت پایگاه داده بلکه هسته اصلی علوم کامپیوتر در ابعادی متفاوت را یاد خواهید گرفت و بهترین تجربه یادگیری را خواهید داشت.

این دوره برای چه کسانی است:

 • هر کسی که نیاز به یادگیری سیستم مدیریت پایگاه داده را از ابتدا دارد
 • هر کسی که می خواهد به طور حرفه ای علوم کامپیوتر را دنبال کند
 • هرکسی که سیستم مدیریت پایگاه داده را در دوره لیسانس داشته باشد
 • هر کسی که برای مصاحبه در شرکت های محصول محور آماده می شود
 • اگر برای امتحاناتی مانند GATE ، PGEE ، BITS HD ، ISRO و غیره آماده می شوید
 • اگر مهندس علوم کامپیوتر هستید

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با Decomposition (تجزیه)
  • خوشه مجموعه وابستگی تابعی
  • ایده ی Normalization
  • Lossless Decomposition
  • ادامه Lossless Decomposition
  • مشکلات Lossless Decomposition
  • Attribute Preserving Decomposition
  • Preserving Decomposition وابستگی تابعی
 • مشکلات مربوط به Lossless، Attribute Preserving و FD Preserving Decomposition
  • مشکل 1
  • مشکل 2
  • مشکل 3
  • مشکل 4
 • اولین نرمال فرم
  • اولین نرمال فرم
  • مشکلات تصویرسازی اولین نرمال فرم
 • دومین نرمال فرم
  • دومین نرمال فرم
  • تغییر رابطه برای دومین نرمال فرم
  • مشکل 1
  • مشکل 2
  • ادامه مشکل 2
  • مزایای دنبال کردن Lossless Decomposition
  • دیگر تعاریف فرمال دومین نرمال فرم
 • سومین نرمال فرم
  • سومین نرمال فرم
  • روش دیگر نگاهی به سومین نرمال فرم
  • مشکل 1
  • مشکل 2
  • مشکل 3
 • Boyce Codd Normal Form (BCNF)
  • بررسی BCNF 
  • مشکل 1
  • مشکل 2
  • مشکل 3
  • نتایج مهم
  • مشکل 4
  • مشکل 5
  • مشکل 6
  • ادامه مشکل 6
  • مشکل 7
  • مشکل 8
 • عملیات جبر رابطه ای
  • آشنایی با جبر رابطه ای
  • عملیات Selection 
  • نکات دیگر درباره Selection
  • عملیات Projection 
  • نکات دیگر درباره Projection 
  • عملیات Rename 
  • عملیات Union 
  • عملیات Intersection 
  • تنظیم عملیات مختلف
 • جوین ها
  • ضرب دکارتی
  • عملیات Join 
  • نکات مهم برای یادآوری
  • الحاق طبیعی
  • ضرب دکارتی در مقابل الحاق در مقابل الحاق طبیعی
  • خلاصه
  • Left Outer Join و Right Outer Join
  • Full Outer Join
  • Inner Join درمقابل Left Outer Join درمقابل Right Outer Join درمقابل Full Outer Join
  • حداقل و حداکثر تعداد تاپل های ممکن
 • مشکلات مربوط به جبر رابطه ای
  • مشکل 1
  • مشکل 2
  • مشکل 3
  • مشکل 4
  • ادامه مشکل 4
  • مشکل 5
  • ادامه مشکل 5
  • مشکل 6
  • مشکل 7
  • مشکل 8
  • مشکل 9
 • جایزه - چگونه بیشتر پردازش کنیم
  • جایزه - چگونه بیشتر پردازش کنیم

  سایر بخش های این دوره:

  سایر ویدئوهای دوره:

  ایده ی Normalization

  آیا این نوشته را دوست داشتید؟
  Udemy Database Management System from scratch Part 2 Publisher:Udemy Author:Vignesh Sekar Duration:9 hours Level:Advanced

  Learn Database Management Systems from scratch as Database Management System forms the core of computer science

  What you'll learn

  • You will become very familiar with the core concepts of Database Management Systems
  • You will be able to challenge the interviewer on questions related to Database Management Systems
  • You will view Computer Science in a different dimension
  • You will be able to answer all questions of these topics in exams like GATE, PGEE, ISRO
  • You will be able to get a top grade in your Database Management Systems course in your Bachelor's degree
  • Understand how Database Management Systems work

  Requirements

  • Should have a PC with internet connection
  • Should have watched part 1 course of Database Management System

  Description

  Welcome to the course Database Management system from scratch !!!

  Mastering the concepts of Database Management System is very important to get started with Computer Science because Database Management System is the program which is responsible for the ease with which we are able to fetch the data from the database and that is the backbone of internet today. The concepts which we are going to study is going to give a very good understanding of Database Management System and by the end of it you will be able to answer any interview question on Database Management System.

  Without using Database Management Systems ,it is extremely difficult to communicate with the data in the server. Every server today has Database Management System installed in it. Through this course you will not only master the basics of Database Management Systems but also get ready for venturing into advanced concepts of Database Management Systems.

  In this course ,every concept of Database Management System is taught in an easy-to-understand manner such that anybody without any prerequisites will be able to master the concepts of Database Management System in the easiest way.

  Come and join me, I assure you that you will have the best learning experience of not just Database Management Systems but also the core of Computer Science in a different dimension.

  Who this course is for:

  • Anybody who needs to learn Database Management System
  • Anybody who wants to pursue a career in Computer Science
  • Anybody who has Database Management System in the Bachelor's degree
  • Anybody who is preparing for interview in product based companies
  • If you are preparing for exams like GATE , PGEE , BITS HD , ISRO ,..etc
  • If you are a Computer Science Engineer

  Course content

  • Introduction to Decomposition
   • Closure of Functional Dependency Set
   • Rough Idea of Normalization
   • Lossless Decomposition
   • Lossless Decomposition Continued
   • Problem on Lossless Decomposition
   • Attribute Preserving Decomposition
   • Functional Dependency Preserving Decomposition
  • Problems on Lossless, Attribute Preserving, and FD PreservingDecomposition
   • Problem 1
   • Problem 2
   • Problem 3
   • Problem 4
  • First Normal Form
   • First Normal Form Explained
   • Problem to illustrate First Normal Form
  • Second Normal Form
   • Second Normal Form Explained
   • Conversion of relation to Second Normal Form
   • Problem 1
   • Problem 2
   • Problem 2 continued
   • Advantage of following Lossless Decomposition
   • Other Formal Definitions of Second Normal Form
  • Third Normal Form
   • Third Normal Form Explained
   • Another way of looking at the third normal form
   • Problem 1
   • Problem 2
   • Problem 3
  • Boyce Codd Normal Form (BCNF)
   • BCNF Explained
   • Problem 1
   • Problem 2
   • Problem 3
   • Important Result
   • Problem 4
   • Problem 5
   • Problem 6
   • Problem 6 continued
   • Problem 7
   • Problem 8
  • Operations of Relational Algebra
   • Introduction to Relational Algebra
   • Selection Operation
   • More points on Selection
   • Projection Operation
   • More points on Projection
   • Rename Operation
   • Union Operation
   • Intersection Operation
   • Set Difference Operation
  • Joins
   • Cartesian Product
   • Join Operation
   • Important Points to note
   • Natural Join
   • Cartesian Product vs Join vs Natural Join
   • Quick Summary
   • Left Outer Join and Right Outer Join
   • Full Outer Join
   • Inner Join vs Left Outer Join vs Right Outer Join vs Full Outer Join
   • Minimum and Maximum number of tuples possible
  • Problems on Relational Algebra
   • Problem 1
   • Problem 2
   • Problem 3
   • Problem 4
   • Problem 4 explained with an example
   • Problem 5
   • Problem 5 explained with an example
   • Problem 6
   • Problem 7
   • Problem 8
   • Problem 9
  • Bonus: How to proceed further
   • Bonus: How to proceed further

  پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

  خرید لینک های دانلود
  • حجم فایل: 12.84GB
  • زبان: انگلیسی
  • زیرنویس انگلیسی: ندارد
  • قیمت: 8000 تومان
  • آموزش سیستم مدیریت پایگاه داده از ابتدا - بخش 2 یک محصول ویژه است و دریافت لینک های دانلود آن با پرداخت هزینه امکان پذیر است. اطلاعات بیشتر