مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش سیستم های مدیریت پایگاه داده - بخش 4 - تراکنش ها

دسته بندی ها: آموزش های ویژه ، آموزش پایگاه داده ، آموزش های یودمی (Udemy)

تراکنش ها یا Transactions در سیستم مدیریت پایگاه داده با عنوان DBMS مبحث اصلی علم کامپیوتر را تشکیل می دهند.

آخرین به روزرسانی: 2020-8

آنچه یاد خواهید گرفت:

 • شما با transactions در مدیریت پایگاه داده آشنا می شوید.
 • شما می توانید مصاحبه گیرنده را با سوالات مربوط به تراکنش ها به چالش بکشید
 • علم کامپیوتر را در ابعاد مختلف بررسی می کنید
 • توانایی پاسخگویی به تمامی سوالات امتحانات مانند GATE، PGEE، ISRO (بعد از تکمیل تمامی قسمت های دوره DBMS) را بدست می آورید
 • توانایی گرفتن نمره ی عالی با این دوره در مدرک لیسانس را بدست می آورید
 • نحوه کارکرد تراکنش ها را در سیستم های کامپیوتر را یاد می گیرید

الزامات دوره:

 • داشتن PC با اتصال به اینترنت
 • هیچ پیش زمینه ای برای این بخش نیاز ندارید

توضیحات دوره:

کامل ترین دوره آنلاین تراکنش ها پیش روی شما است که تمامی مفاهیم را به صورت عمیق توضیح می دهد. این دوره در یودمی بیش از 7000 دانشجو از 117 کشور در جهان دارد. در این دوره:

 • مهارت های خود را در مدیریت پایگاه داده بدست می آورید
 • مهارت های تراکنش ها را که قسمتی از چالش مباحث درسی علم کامپوتر است بدست می آورید
 • با سوالات مصاحبه درباره تراکنش های سیستم مدیریت پایگاه داده آشنا می شوید
 • نحوه کارکرد تراکنش ها را درک خواهید کرد

این مستر کلاس کامل تراکنش ها دوره ی مورد نیاز برای شما است.

آیا قصد دریافت مدرک در رشته علوم کامپیوتر را به عنوان نفر اول را دارید؟

این دوره طراحی شده است تا مهارت های لازم برای پاسخگویی به هر سوالی در مورد تراکنش ها را در سیستم های مدیریت پایگاه داده به شما ارائه دهد. در پایان دوره، موضوعات تراکنش های مدیریت پایگاه داده را به خوبی درک خواهید کرد و قادر خواهید بود به هر سوالی در مورد این موضوعات برای مصاحبه پاسخ دهید. 

چرا این دوره را نسبت به سایر دوره ها انتخاب می کنیم؟

واقعیت این است که تعداد زیادی دوره ی SQL وجود دارد. چرا این دوره را انتخاب می کنید؟

دلیل شماره یک سادگی آن است. به گفته بسیاری از دانشجویان در udemy، درک دروس این دوره ساده است زیرا مدرس این دوره همیشه مفاهیم را از ابتدا به یک زبان ساده آموزش می دهد.

دلیل دوم این است که شما از طریق این دوره منتور علوم کامپیوتر می شوید. 

دلیل سوم این است که شما فقط فیلم های این دوره را مشاهده نمی کنید.

چرا باید این دوره را بگذرانید؟

در یودمی بیش از 7000 دانشجو در این دوره شرکت کرده اند.

این دوره به عنوان یکی از بهترین دوره های یادگیری علوم کامپیوتر برای مبتدیان معرفی شده است. 

این دوره برای چه کسی مناسب است:

 • هر کسی که نیاز به یادگیری تراکنش ها از ابتدا دارد
 • هر کسی که می خواهد به صورت حرفه ای علوم کامپیوتر را دنبال کند
 • هرکسی که سیستم مدیریت پایگاه داده را در دوره لیسانس داشته باشد
 • هر کسی که برای مصاحبه در شرکت های مستقر در محصولات آماده می شود
 • اگر برای امتحاناتی مانند GATE ،PGEE ،BITS HD ،ISRO و غیره آماده می شوید
 • اگر مهندس علوم کامپیوتر هستید
 • اگر شما یک متخصص نرم افزار هستید

مباحث دوره:

 • مقدمه
  • آشنایی با تراکنش ها
 • اجرای همزمان در مقابل اجرا سریالی
  • نیاز به اجرای همزمان تراکنش ها
  • مشکل ناسازگاری ناشی از اجرای همزمان
 • شرایط و ویژگی های یک تراکنش
  • شرایط تراکنش
  • ویژگی های ACID
 • Schedules
  • Schedules و انواع آن
 • مشکلات مربوط به Schedules هم زمان
  • مشکل Lost Update
  • مشکل Dirty Read
  • مشکل Unrepeatable Read
  • Phantom Read Problem
  • مشکل
 • شمارش Schedules
  • تعداد schedules سریالی ممکن با n تراکنش
  • تعداد schedules همزمان ممکن
 • Schedules بر اساس قابلیت بازیابی
  • Non-Recoverable Schedules  درمقابل Recoverable Schedules
  • Cascading Schedule درمقابل Cascadeless Schedule
  • تفاوت بین Cascadeless Schedules و Recoverable Schedules
  • مشکل
  • Strict Schedule
  • Recoverable درمقابل Cascadless درمقابل Strict
  • نکته مهم
 • Schedules بر اساس قابلیت سریالی - قابلیت سریال سازی تضاد
  • معادل دو یا چند Schedule
  • تداخل اکشن ها
  • معادل تداخل و معادل Schedules
  • قابلیت تعارض سریالی بودن یک Schedule
  • نکته مهم
  • مشکلات معادل تداخل و سریالی سازی تداخل
  • تست برای سریالی سازی تداخل با precedence graph
  • یافتن ترتیب قابلیت سریال سازی
  • مشکل
  • مثال های بیشتر
 • Schedules بر اساس قابلیت سریالی - نمایش سریال سازی
  • نمایش معادل و نمایش قابلیت سریال سازی - چرا آنها کار می کنند
  • مشکل 1
  • مشکل 2
  • مشکل 3
  • مشکل 4
  • مشکل 5
  • مشکل 6
  • مشکل 7
 • بخش جایزه 
  • جایزه - نحوه پردازش بیشتر

سایر بخش های این دوره:

 • سایر ویدئوهای دوره:

  نیاز به اجرای همزمان تراکنش ها

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Database Management Systems: Part 4 - Transactions Author:Vignesh Sekar Duration:7 hours Level:Advanced

Learn Transactions in Database Management Systems as DBMS forms a core subject of computer science

What you'll learn

 • You will become very familiar with transactions in database management
 • You will be able to challenge the interviewer on questions related to transactions
 • You will view Computer Science in a different dimension
 • You will be able to answer all questions of exams like GATE, PGEE, ISRO (after completing all parts of the DBMS course
 • You will be able to get a top grade in your Database Management systems course in your Bachelor's degree
 • Understand how transactions work in computer systems

Requirements

 • Have a PC with an internet connection
 • Absolutely no prerequisites for this course

Description

You’ve just stumbled upon the most in-depth Database management Course Series online. With over 7000 students enrolled and 1200+ 5 star reviews to date in the area of computer science, my computer science courses are enjoyed by students from 117 countries.

Whether you want to:

- build the skills in database management

- build the skills in transactions which is part of the college curriculum in computer science

- crack interview questions on transactions topic of the database management system.

- or just understand online transactions work today

...this complete course on Transactions is the course you need to do all of this, and more.


Are you aiming to get a degree in the area of computer science as a topper?

This course is designed to give you the skills you need to answer any question on Transactions in Database Management Systems. By the end of the course, you will understand the Transaction topic of Database Management systems extremely well and be able to answer any question on these topics for interviews, academics.
Lots of students have been successful with getting their first job or promotion after going through my courses on computer science.

Why choose this course over others?

The reality is that there is a lot of Database Management courses out there. It's in the hundreds. Why would you choose my courses?

The number one reason is its simplicity. According to many students in udemy, my courses are simple to understand as I always teach concepts from scratch in a simple language.

The second reason is you get a mentor for computer science through this course. I get lot of doubts from students regarding their careers in computer science like which elective subject to choose, which book to refer to, etc.

The third reason is, you are not just watching my videos, you can also ask doubts if you get one while watching the lectures.

Which textbook should you refer?

I have used Database System Concepts by Korth. It's a great textbook. You can follow it. But I have referred to a lot of other textbooks like Navathe, Sudharshan etc. So it's up to you which textbook to choose. You can choose any textbook which you are comfortable with but follow a standard author book. If you complete this course, you will find it much easier to understand these textbooks. But anyway if you complete this course with well-detailed notes, you don't need to read any textbook as I am reading them for you and giving the contents in an easy to understand manner.

Why should you take this course?

You will be joining over 7000 students who are already enrolled in my courses.

There are 2000+ reviews left by students. My Courses are rated as the best course to learn computer science for beginners.

What makes this course a standout?

Like you, thousands of others were frustrated and fed up with incomplete Youtube tutorials which assume you already know a bunch of stuff and also bulk textbooks able to send even the most intuitive person to sleep.

Like you, they were tired of low-quality lessons, poorly explained topics, and all-around confusing info presented in the wrong way. That’s why so many find success in my courses. It’s designed in a simple manner so that anybody will be able to understand.

What if I have questions?

You can ask questions anytime using the Q/A section or through personal messages. I take it very seriously and answer these questions in a detailed manner with simple English words so that anybody can understand it.

Student Quote: “Everything you always wanted to know about OS but were afraid to ask"...And Vignesh Sekar gives the right answers” by Claus Kaliba.

There’s no risk either!

You either end up with Database Management skills, learn other core computer subjects, get placed in top-notch companies or research areas or you try the course and simply get all your money back if you don’t like it…

You literally can’t lose.

Ready to get started?

Enroll now using the “Add to Cart” button on the right, and get started on your way to computer science.

See you on the inside (hurry, Database Series is waiting!)

Who this course is for:

 • Anybody who needs to learn transactions from scratch
 • Anybody who wants to pursue a career in Computer Science
 • Anybody who has Database Management Systems in the Bachelor's degree
 • Anybody who is preparing for an interview in product-based companies
 • If you are preparing for exams like GATE, PGEE, BITS HD, ISRO,..etc
 • If you are a Computer Science Engineer
 • If you are a software professional

Course content

 • Introduction
  • Introduction to Transactions
 • Concurrent Execution vs Serial Execution
  • Need for Concurrent Execution of Transactions
  • Inconsistency Problem due to Concurrent Execution
 • States and Properties of a Transaction
  • States of a Transaction
  • ACID Properties
 • Schedules
  • Schedules and their types
 • Problems due to Concurrent Schedules
  • Lost Update Problem
  • Dirty Read Problem
  • Unrepeatable Read Problem
  • Phantom Read Problem
  • Problem
 • Counting Schedules
  • Number of serial schedules possible with n transactions
  • Number of Concurrent schedules possible
 • Schedules based on Recoverability
  • Recoverable vs Non-Recoverable Schedules
  • Cascadeless vs Cascading Schedules
  • Difference between Cascadeless and Recoverable Schedules
  • Problem
  • Strict Schedule
  • Recoverable vs Cascadless vs Strict
  • Important Point
 • Schedules based on Serializability: Conflict Serializability
  • Equivalence of two or more schedules
  • Conflicting actions
  • Conflict Equivalence and Equivalence of Schedules
  • Conflict Serializability of a schedule
  • Important Point
  • Problems on Conflict Equivalence and Conflict Serializability
  • Test for Conflict Serializability using precedence graph
  • Finding Order of Serializability
  • Finding Number of Conflict Serializable Schedules
  • Problem
  • More Examples
 • Schedules based on Serializability: View Serializability
  • View Equivalence and View Serializability - Why they work
  • Problem 1
  • Problem 2
  • Problem 3
  • Problem 4
  • Problem 5
  • Problem 6
  • Problem 7
 • Bonus Section
  • Bonus: How to proceed further

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

خرید لینک های دانلود
 • حجم فایل: 5.46GB
 • زبان: انگلیسی
 • زیرنویس انگلیسی: دارد
 • قیمت: 8000 تومان
 • آموزش سیستم های مدیریت پایگاه داده - بخش 4 - تراکنش ها یک محصول ویژه است و دریافت لینک های دانلود آن با پرداخت هزینه امکان پذیر است. اطلاعات بیشتر