در این آموزش تصویری نحوه بازاریابی صحیح در فیسبوک و تبدیل طرفداران به مشتریان را می آموزید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه بازاریابی در فیس بوک
 • نحوه فروش محصولات اینترنتی
 • نحوه جذب مشتری
 • کار با تبلیغات در وب
 • نحوه افزایش تبلیغات برای فروش محصولات
 • نحوه ایجاد یک صفحه فیس بوک
 • کار با Lead generation
 • طراحی یک صفحه فیس بوک
 • استفاده از HEYO
 • کار با URL های هوشمند
 • نمونه هایی از فیس بوک
 • تاکتیک های کار با فیس بوک
 • استفاده از تبلیغات فیس بوک برای ترویج محصولات
 • کار با کلمات کلیدی
 • lead nurturing چیست؟
 • نحوه بازاریابی محتوا
 • نحوه بازاریابی با ایمیل
 • کار با فرایند Lead nurturing
 • نحوه پرداخت مشتریان
 • و…

عنوان دوره: Udemy Facebook Marketing: Start Converting Fans Into Sales
مدت زمان: 2 ساعت
نویسنده: Ali Mirza


توضیحات:

Udemy Facebook Marketing: Start Converting Fans Into Sales


Ali Mirza
2 Hours
All Levels

what you will learn from this course
Facebook fan growth: How to get more relevant fans for your business page
Lead generation: How to convert your Facebook page likes into email leads
Lead nurturing: Start converting your cold leads into HOT leads who are ready to buy
Sales: How to convert your HOT leads into paying customers
How to use Facebook Ads to get more likes and convert them into leads & paying customers
Take this course if you want to master Facebook marketing and start converting your Facebook page likes into sales.
This course comes with a 30 day money back guarantee so you have nothing to loose. Click on the TAKE THIS COURSE button on the top and I will see you on the inside.
What are the requirements?
Facebook business page or planning on creating one
Basic understanding of posting & scheduling content on Facebook
Familiar with Facebook Ads
Willingness to learn and take action
What am I going to get from this course?
Convert your Facebook fans into paying customers
Grow your Facebook business page with RIGHT type of fans
Generate leads and sales from Facebook marketing
Create a system to consistently generate hot leads from Facebook
What is the target audience?
Marketers, Entrepreneurs & Small Medium Business Owners
Social media marketing managers and consultants
Anyone who wants to master Facebook marketing

Section 1: Welcome to this course: Facebook Marketing
Lecture 1
Introduction to Facebook Marketing course
04:55
Lecture 2
Watch this before you get started
02:05
Section 2: Facebook marketing psychology
Lecture 3
Why people fail to convert Facebook fans into sales
02:35
Lecture 4
The solution: A system to convert Facebook likes into sales
03:44
Section 3: Facebook Marketing: How to get more relevant Facebook Fans
Lecture 5
Use these FREE tactics to get initial bump in Facebook likes
07:39
Lecture 6
Facebook like Ads to get the RIGHT type of fans
06:06
Lecture 7
Facebook Ads Demo: How to create a Facebook page like Ad
09:06
Lecture 8
Facebook Ads Demo: Additional targeting options for Facebook Ads
04:11
Quiz 1
Facebook Like Ads
1 question
Who should you target for Like Ads?
Section 4: Lead generation using Facebook marketing
Lecture 9
What are lead generation campaigns
02:57
Lecture 10
How to pick a compelling lead magnet for Facebook
02:47
Lecture 11
How to design a landing page on Facebok with some examples
04:23
Lecture 12
Use HEYO to build your lead generation campaign in 10min (DEMO)
10:07
Lecture 13
Smart URL and another landing page example (DEMO)
02:59
Lecture 14
Examples of Facebook lead generation campaigns
02:06
Lecture 15
Free tactics to promore lead generation campaign on Facebook
05:32
Lecture 16
Ask others to promote your lead generation campaign
02:14
Lecture 17
Using Facebook Ads to promote lead generation campaigns
05:12
Lecture 18
Demo Facebook Ads - Targeting your fans
07:58
Lecture 19
Demo Facebook Ads - Targeting in your city
02:57
Lecture 20
Demo Facebook Ads - Targeting by keywords or interests
04:17
Quiz 2
Lead generation landing page
1 question
Mobile or not
Section 5: Nurturing leads from Facebook
Lecture 21
What is lead nurturing?
02:39
Lecture 22
Using content marketing & email marketing to nurture leads
03:43
Lecture 23
How to use Facebook ads to nurture leads
01:31
Lecture 24
Facebook Ads Demo - How to create custom audience in Facebook
02:29
Lecture 25
Facebook Ads Demo - How to create a Facebook Ad using custom audience
03:28
Quiz 3
Lead nurturing process
1 question
Why should we nurture leads?
Section 6: Convert Nurtured (HOT) leads into sales
Lecture 26
How to convert hot leads into paying customers
02:06
Lecture 27
How to use email marketing to convert leads into sales
03:37
Lecture 28
How to use Facebook Ads to ask for sales
05:02
Quiz 4
Fans to sales process
1 question
How to convert fans into sales?
Section 7: What are the next steps
Lecture 29
The conclusions & the next steps for you
02:42
Lecture 30
All resources & links
1 page