مطالب پیشنهادی از سراسر وب

پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء با استفاده از Arduino

دسته بندی ها: آموزش میکروکنترلر ARM ، آموزش میکروکنترلر ای وی آر (AVR) ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش اینترنت اشیاء (IOT)

در آموزش های قبلی با نحوهپیاده سازی اینترنت اشیاء در  Raspberry Pi 2 آشنا شدید.

در این آموزش تصویری با پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء با استفاده از Arduino آشنا می شوید.

(Internet of Things(IoT یک مفهوم عمومی برای توانایی دستگاه های شبکه جهت دریافت و انتخاب داده ها و سپس به اشتراک گذاری داده ها در اینترنت که به منظور اهداف مختلف پردازش شود می باشد.اینترنت اشیا مفهومی محاسباتی (computing) است در این تکنولوژی به هر چیز یک شناسه (ID) منحصر به فرد و همچنین یک IP تعلق می گیرد که بتواند داده ها را برای پایگاه داده مشخص شده ارسال کند. این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با اشیا اینترنت (IoT)
 • استفاده از Arduino
 • کار با ماژول ها
 • معرفی ویژگی های کلیدی
 • پیکربندی ماژول ها
 • کار با ماژول HC-06
 • تست ماژول ها
 • نحوه اتوماسیون خانگی
 • کار با دستورات برنامه
 • نحوه مدیریت خطا
 • مونتاژ سخت افزار مدار
 • کار با نرم افزار موبایل
 • و...

عنوان دوره: Udemy Introduction to Internet of Things(IoT) using Arduino سطح: مقدماتی مدت زمان: 1 ساعت نویسنده: Venkatesh Varadachari Kamesh Dkrتوضیحات:

Learn how to implement the communication between smartphones and also to control various home appliances wirelessly.
This is an introductory course on Internet of Things (IoT). However, this is not an introductory course on Arduino. Arduino is one of the cost effective boards you can purchase & start programming with to interact with physical elements using logic & create results the way you want it. It can be used in your Engineering projects, Industrial Projects and Home Automation related projects.
This course is ideal for those who are interested in exploring the possibilities of Internet of Things using Arduino. The course lesson will explain “How to work on IoT using Arduino".
If you are a technology enthusiast and want to learn the cutting edge technology then this is the right course for you.
In this course you will learn how to implement the communication between smart phones and home appliances using Arduino to control the home appliances. This project is significant to reduce wastage of electricity, Improve technology used in a home, to provide convenience, security and increased quality of life and help you to use various wireless technologies.
You will learn how to use Android device to wirelessly control electrical outlets using relay switches in order to prevent wastage of electricity. How to configure your Bluetooth module to operate in the communication speed used in the Arduino.
Android app to help you control the pins of your Arduino Uno from your Android phone wirelessly.
App employs a simple Android user interface to
Control Arduino Uno's digital and PWM pins
Send text commands to Arduino
Receive data from Arduino over Bluetooth serial using the ever popular and really cheap HC-06 Bluetooth over serial module.
This project can be used to control various Home Appliances. And we can control device from a long distance, thus it gives ease of access. Faster operation and efficient. No need to carry separate remote or any other controlling unit.
In this project, a Relay and Bluetooth module is connected with Home appliances and is powered by Arduino which using Android app we can send commands to the Arduino to control the home appliances.
I will teach you step by step how to go about building this project. I will also share the code with you so that you can replicate the project yourself.
At the end of the course, you'll be fully familiarized with Arduino and ready to build your own home appliances. If you're interested in Arduino, or microcontrollers in general, and don't know where to Start - you've found the perfect course. I look forward to you joining this course. It provides the complete source code of the real time project. You will have a firm foundation on Internet of Things using Arduino. You can easily climb the stairs of IoT advance projects.
What are you waiting for? Enroll now!
What are the requirements?
Pre-Installed Arduino programming environment.
Complete Arduino kit.
What am I going to get from this course?
Over 15 lectures and 43 mins of content!
Receive data from Arduino over Bluetooth serial using HC-06 Bluetooth module.
Send voice commands to Arduino.
Implement the communication between smart phones and home appliances.
Improve technology used in a home.
Use Android Device to wirelessly control electrical outlets using relay switches in order to prevent wastage of electricity.
What is the target audience?
This course is for anyone who is interested in learning about Internet of Things(IoT). The course does not require any prior knowledge about Arduino.
It’s designed to introduce the Internet Of Things(IoT) using Arduino programming environment to get you started on building projects.

Section 1: Introduction Lecture 1 Introduction 01:53 In this lecture, you will be described the overview of the course. Lecture 2 Introduction to Internet of Things(IoT) 04:01 In this lecture, you will be introduced to the Internet of Things(IoT). Section 2: Detailed description of the hardware components Lecture 3 Controlling home appliances using Arduino with relay module in detail 04:49 This lecture will teach you:- Detailed description of 5V, 10A 2-Channel Relay module b) What are the key features and it's pin configuration of Relay module in detailed Lecture 4 Bluetooth HC-06 key features and pin configuration 03:15 This lecture will teach you:- Detailed description of Bluetooth module HC-06 b) What are the key features of Bluetooth module c) HC-06 Bluetooth module pin configuration Bluetooth networking 4 questions Section 3: Testing the Relay module Lecture 5 Project concept - Hardware requirements and Testing the Relay module 04:05 In this lecture, you will learn about the hardware requirements for this project and also about testing the relay module program including the explanation of circuit diagram. Lecture 6 Circuit Diagram_Testing the Relay module 1 page In this lecture you will learn:- Circuit assembly of the hardware Lecture 7 Source code_Testing the Relay module 1 page In this lecture you will learn:- Complete error free source code of the program relay module Quiz 2 Internet of Things 5 questions Section 4: Home Automation(IoT) Lecture 8 Home Automation - Initiating the setup function 03:23 In this lecture, you will learn about defining the setup function and explanation of Bluetooth HC-06 module connection. Lecture 9 Home Automation - Defining the condition and declaring the Voice commands 05:22 In this lecture, you will learn about defining the condition statement of this program and declaring the voice commands function. Lecture 10 Home Automation - Define voice commands and Compiling the code 03:02 In this lecture, you will learn about defining the voice command functions in detailed. Lecture 11 Home Automation - Error dubugging and Uploading the code into Arduino 01:27 In this lecture, you will learn how to debug the error, if you are not unplugging the Bluetooth RX and TX pins on the Arduino while uploading the code into the Arduino board. Quiz 3 Programming 4 questions Lecture 12 Setting up the Home appliances and Explaning the circuit diagram 01:50 In this lecture, you will learn how to setup the home appliances into the hardware components and also with the detailed explanation of circuit diagram. Lecture 13 Circuit Diagram 1 page In this lecture you will learn:- Circuit assembly of the hardware Lecture 14 Source code of the project 4 pages In this lecture you will learn:- Complete error free source code of the program Lecture 15 Real time demostration - Mobile app download and Connect to the device 03:13 In this lecture, you will learn how to download the mobile app, setting up the mobile app connection to the Bluetooth HC-06 module, real time demonstration of this project and at last includes the summary of this course that's what you have learnt in this course.

حجم فایل: 131MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Introduction to Internet of Things(IoT) using Arduino

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


مهدی 3 سال و 11 ماه قبل

سلام
خیلی ازتون سپاسگرارم

احسان TH 5 سال و 4 ماه قبل

سلام ممنون از آموزشهای خوب و کاربردی شما
موفق باشید

sepehr1101 5 سال و 4 ماه قبل

با تشکر از زحمات بی دریغ شما
زیرنویس (انگلیسی یا فارسی) هم موجوده؟

مدیر 5 سال و 4 ماه قبل

زیرنویس ها تو اینترنت پیدا میشه اگه بگردین.