در این دوره با  اسکریپت نویسی با زبان Perl آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی Perl
 • دانلود PPT
 • دانلود کد
 • نصب Perl
 • متغیرها و رشته ها
 • آرایه ها
 • Hash
 • Conditions و Loops
 • عبارات منظم
 • زیرمجموعه ها
 • Variable Scoping و ایمپورت ماژول ها
 • مدیریت فایل
 • مرجع