تبلیغات

آموزش برنامه نویسی شی گرا با پایتون 3 برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش پایتون (Python) ، برنامه نویسی شی گرا (OOP)

در این دوره با برنامه نویسی پایتون برای مبتدیان و OOP با SpreadTechs و برنامه نویسی شی گرا با پایتون 3 آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • Python چیست؟
 • اپلیکیشن های پایتون و راه اندازی محیط
 • کدنویسی با پایتون
 • متغیرهای پایتون
 • انواع داده های عددی پایتون
 • رشته ها
 • لیست ها
 • Python Tuple
 • Python FrozenSets
 • Python Loops & Sequences
 • توابع و ماژول ها
 • ورودی و خروجی استاندارد پایتون
 • ادبیات پایتون
 • Python Comments & Statement
 • استثنا سفارشی پایتون
 • Python OOP
 • مفاهیم Python OOP
 • کلاس آبجکت پایتون
 • وراثت پایتون
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python 3 For Beginner - Object-Oriented Programming Publisher:Udemy Author:Fayaz Khan Duration:04:27:33

This is a Programming Course in Python. It will teach you coding from scratch & Learn Python like a Professional!
Learn Python with Python Programming for Beginners & OOP with SpreadTechs.

Introduction
34 Lectures
03:16:55
What is Python
Preview
03:42
Python Applications & Environment Setup
Preview
03:18
Python First Code
Preview
03:01
Python Variables
05:16
Python variable article
01:56
Python Numeric DataTypes
04:02
Python Strings
02:38
Python Lists
03:46
Python Sets
05:26
Python Tuple
02:12
Python FrozenSets
03:44
Python Loops & Sequences
17:10
Python Dictionaries
04:16
Python Functions
22:25
Python Modules
03:23
Python Standard Input and Output
07:32
Python Literals
06:43
Python Operators
15:48
Python Comments & Statement
09:26
Python If Statement
05:12
Python If Else Statement
03:49
Python Else if Statement
04:56
Python Nested If
04:27
Python For Loop
05:08
Python While Loop
07:13
Python Break Statement
03:08
Python Continue Statement
02:57
Python Pass Statement
04:06
Python Recursion
06:48
Python Exception Handling
08:06
Python Argument of an Exception
03:37
Python Raising and Exception
03:26
Python User-Defined Exception
04:23
Python Custom Exception
03:55
Quiz no 1
10 questions
Read all question carefully and answer it
Assignment No 1
7 questions

Python OOP
7 Lectures
01:13:21
Python OOP Concepts
03:28
Python Object Class
08:30
Python Data Abstraction,Encapsulation,Hiding
05:28
Python Inheritance
07:37
Python Multiple Vs Multilevel Inheritance
07:03
python 3 Article
40:19
Python 3 Article 2 and Full Coding Exercises
00:56

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 234.0MB Udemy Python 3 For Beginner - Object-Oriented Programming_git.ir.rar