در این دوره با برنامه نویسی پایتون برای مبتدیان و OOP با SpreadTechs و برنامه نویسی شی گرا با پایتون 3 آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • Python چیست؟
 • اپلیکیشن های پایتون و راه اندازی محیط
 • کدنویسی با پایتون
 • متغیرهای پایتون
 • انواع داده های عددی پایتون
 • رشته ها
 • لیست ها
 • Python Tuple
 • Python FrozenSets
 • Python Loops & Sequences
 • توابع و ماژول ها
 • ورودی و خروجی استاندارد پایتون
 • ادبیات پایتون
 • Python Comments & Statement
 • استثنا سفارشی پایتون
 • Python OOP
 • مفاهیم Python OOP
 • کلاس آبجکت پایتون
 • وراثت پایتون