در این دوره تمامی نکات برای ساخت وب سایت با استفاده از Python، Django و دیگر تکنولوژی های وب را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • پرسش و پاسخ
 • راه اندازی و نصب
 • معرفی Front-End
 • وب چیست؟
 • معرفی HTML
 • تگ های HTML
 • لیست های HTML
 • HTML attributes
 • جدول ها در HTML
 • نحوه ایجاد فرم های HTML
 • مبانی CSS
 • CSS پیشرفته
 • پروژه Capstone
 • معرفی Bootstrap
 • دکمه های Bootstrap
 • فرم های Bootstrap
 • Navbars در Bootstrap
 • شبکه ها در Bootstrap
 • راه حل های پروژه Bootstrap
 • Javascript

و غیره