قیف فروش یک استراتژی پایدار و منظم برای تبدیل مشتری احتمالی به مشتری ثابت است. این استراتژی شامل یک سری مراحلی است که مشتری احتمالی از طریق آن می تواند تصمیم به خرید نماید. داشتن یک فرایند روش مند، تبدیل کردن مشتری احتمالی به مشتری ثابت را آسانتر کرده و نرخ تبدیل بیشتری را ارائه می دهد.

Sales Funnel یا قیف فروش برای بازاریابی مفید می باشد. یکی از مهم ترین کارهایی که یک بازاریاب حرفه ای باید به صورت مرتب انجام دهد گزارش گیری است و این گزارش ها را باید بر اساس دسته بندی قیف فروش ارائه کند. قیف فروش با جزئیاتش از 7 قسمت تشکیل شده است.

در این آموزش تصویری با روش های رسیدن به موفقیت در قیف فروش آشنا می شوید. این دوره به معرفی Sales Funnel پرداخته و همچنین ایجاد ایمیل ، بهینه سازی مالی ، نحوه افزودن تبلیغات در Facebook، ایجاد درآمد پایدار، ساخت وب سایت های تجاری، بهینه سازی برای موتور جستجو و … آموزش می دهد.
این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه اجرا یک کسب و کار
 • آشنایی با Sales Funnel
 • ایجاد کسب و کار بدون نیاز به وب سایت
 • نحوه انتخاب سهامداران برای شراکت
 • نحوه انتخاب Lead Magnet
 • نحوه ساخت ایمیل
 • تنظیم لیست ایمیل
 • آشنایی با خدمات آنلاین برای فروش
 • نحوه راه اندازی وب سایت
 • کار با Facebook
 • کار با SEO
 • نحوه ایجاد تبلیغات در Facebook
 • نحوه افزودن تصاویر و متن
 • نحوه کاهش ترافیک
 • نحوه به اشتراک گذاری مطالب
 • نحوه ایجاد درآمد پایدار

عنوان دوره: Udemy Sales Funnel PRO: Your step-by-step guide to success
مدت زمان: 1 ساعت
نویسنده: Nikhil Kapoor, Sandor Kiss


توضیحات:

Udemy Sales Funnel PRO: Your step-by-step guide to success

Nikhil Kapoor, Sandor Kiss
1 Hour
All Levels

You Can Get Started With Absolutely Nothing But With Your Own Two Hands And An Internet Connected PC!
That's right. No website needed. Not even copywriting, design, or hosting.
No Website Funnel Is An Award-Winning Training System, Professionally Designed To Be Straight To The Point & Easy To Follow!
By accessing the lectures, you will learn:
How to build your OWN funnel without having a website
How to build a converting list and advertise products super-effectively(!)
How to set up the perfect (most profitable) No Website Funnel... and see model examples that enable you to follow and profit.
The fastest, most powerful way to turn visitors to subscribers.
When to USE squeeze page, and when NOT to.
How to create an email list and easily integrate it onto your capture page. (I'll show you the best ways how to setup this high-converting system in just minutes!)
How to pick the right offers. (Do this wrong and you'll be wondering why your sales are sputtering.)
And that's just the tip of the iceberg. The fun (and the cash) starts coming in once you've got your funnel up and running.
Traffic Building Mastery How to create and optimize a money - magnet Facebook fan page that will automatically turn browsers into buyers.
The secrets of creating high-converting, profit-pulling Facebook image and text ads without doing ANY writing!
How to launch your first BLOCKBUSTER Facebook campaign step-by-step.
Is No Website Funnel Training System For You?
Even though I consider No Website Funnel to be the quickest, most reliable way to make a REAL, SUSTAINABLE online income that can allow you to make an extra income source (like it allowed me to quit my job completely).
What are the requirements?
An Internet connected computer
All you need to do is following the step-by-step outline and literally copy-paste our powerful cash getting-system
What am I going to get from this course?
Build your OWN funnel without having a website
Build a converting list and advertise products super-effectively(!)
Set up the perfect (most profitable) No Website Funnel and see model examples that enable you to follow and profit
Fastest, most powerful way to turn visitors to subscribers
When to USE squeeze page, and when NOT to
Create an email list and easily integrate it onto your capture page. (I'll show you the best ways how to setup this high-converting system in just minutes!)
Pick the right offers. (Do this wrong and you'll be wondering why your sales are sputtering.)
Create and optimize a money - magnet Facebook fan page that will automatically turn browsers into buyers.
Create high-converting, profit-pulling Facebook image and text ads... without doing ANY writing!
Launch your first BLOCKBUSTER Facebook campaign step-by-step.
What is the target audience?
Anyone who wants to easily build a profitable business and make money online, following a step-by-step training
People from any country, any age or with any ability
The course is suited for everybody from newbies to experts

Section 1: No Website Funnel
Lecture 1
Introduction
02:56
In this first video we'll talk about what to expect in the course and you'll get more familiar with the idea of running a business without the need for a website.
Lecture 2
Selecting Your Affiliate Offer
06:24
Lecture 3
Selecting Your Lead Magnet
03:25
Lecture 4
Setting Up Your Email List
15:25
Lecture 5
Setting Up The Squeeze Page and Thank You Page
05:35
Lecture 6
Setting Up Your Squeeze Page
08:57
Lecture 7
Building the Base for Driving Traffic
05:45
Lecture 8
Creating Engaging Facebook Ad Images And Ad Text
08:54
Lecture 9
Launching Your Traffic Campaign
08:51
Lecture 10
Wrap Up
01:53
Now that the course has come to an end - there are a few quick words I'd like to share with you before we part ways.