سالیان سال است که برای نوشتن بهترین اپلیکیشن ها از زبان C++ / C استفاده می شود. به خاطر قدرت و انعطاف پذیری این زبان، سال ها است که مورد توجه برنامه نویسان قرار گرفته است. تعداد زیادی از بازی ها با این زبان توسعه یافته اند. با این دوره، با فرض اینکه شما علوم پایه کامپیوتر را می دانید نحوه ی برنامه نویسی سریع ++C را فرا می گیرید.

سرفصل ها:

 • مبانی
 • IDE و کامپایلر ++C
 • متغیر A چیست؟
 • رشته چیست؟
 • Loop های ++C و If Statement
 • The For Loop
 • The While Loop
 • The Do-While Loop
 • Reusable Code Block
 • Reusable Code Block چیست؟
 • توابع
 • تابع ‘main’
 • آرایه ها و اشاره گرها
 • آرایه چیست و چگونه از آن می توان استفاده کرد؟
 • اشاره گر چیست و چگونه از آن می توان استفاده کرد؟
 • مثال و تمرین
 • کلاس ها و آبجکت ها
 • کلاس چیست
 • آبجکت چیست
 • سازندگان
 • مخرب ها
 • Struct چیست
 • لیست های مرتبط
 • Container ها
 • بردارها
 • قالب
 • تابع قالب
 • کلاس قالب