پیشنهاد فرادرس

آشنایی با 200 کلید میانبر در اکسل

دسته بندی ها: آموزش اکسل ، آموزش آفیس ، آموزش های یودمی (Udemy)

در این دوره با بیش از 200 کلید میانبر در اکسل آشنا م یشوید که می تواند مهارت های Excel شما را بهبود بخشد و 10 برابر سرعت شما را در هنگام کار با اکسل افزایش دهد.

سرفصل ها:

 • معرفی کلیدهای میانبر اکسل
 • میانبرهای اکسل به شما کمک می کند تا Worksheet های خود را سریعتر ناوبری کنید
 • میانبرهای اکسل به شما کمک می کند تا انتخاب های اولیه و پیشرفته را سریعتر انجام دهید
 • ناوبری در بلاک های متن منتخب
 • ویرایش کامل سلول ها
 • ویرایش سریعتر محتویات سلول ها
 • انجام اصول اولیه در اکسل
 • قالب بندی آسان سلول ها
 • کار با فرمول
 • مدیریت چندین Worksheet
 • ویژگی های مختلف excel
 • کار با جداول محوری
 • کار سریع تر با Dialogue Boxes
 • کار سریعتر با فیلتر خودکار
 • کار با فرم های داده
 • میانبرهای Ribbon
 • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Ultimate Excel Shortcuts Course - Become 10X Faster on Excel Publisher:Udemy Author:Vikram Narsaria Duration:01:59:34

Learn 200 Plus Excel Shortcuts Practically and Improve Your Excel Skills. Become 10X Faster on Excel and Save Your Job
More than 1500 students in no time!!

Start Here
18 Lectures
01:59:34
An introduction to the Ultimate Excel Shortcuts Course. Don't forget to download the resources!
Introduction to the Ultimate Excel Shortcuts Course
Preview
09:24
The excel shortcuts discussed in this lecture will help you become super-efficient in moving around excel worksheets. This is really important and a basic requirement in becoming an excel speedster.
Excel Shortcuts to Help You Navigate Worksheets Faster
10:19
In this lecture you will learn the excel shortcuts to make all kinds of selections in Excel - be it cells, text or worksheets.
Excel Shortcuts to Help You Make Basic and Advanced Selections Faster
10:23
This lecture will teach you how to move around in a selected text block and between text blocks faster using excel shortcuts.
Excel Shortcuts to Help You Navigate Inside Selected Text Blocks
07:46
This is an important lecture and will help you master the excel shortcuts to edit complete cells.
Excel Shortcuts to Help You Edit Complete Cells
12:13
Now you are done with 4 lectures. Let's test what you have learned.
Lectures 2 to 5
4 questions
While the previous lecture dealt with editing complete cells, this lecture will deal with the excel shortcuts to edit contents of cells.
Excel Shortcuts to Help You Edit Content of Cells Faster
08:28
This lecture will teach you (if you already don't know!) some really basic excel shortcuts, which you can use not only in Excel, but in most other programs as well.
Shortcuts to Help You Do Basic Stuff in Excel
08:06
This is a short lecture on to help you master the excel shortcuts to be used to format cells in an Excel worksheet.
Excel Shortcuts to Help You Format Cells Easily
Preview
02:40
Master the excel shortcuts to used when using functions and formulas in Excel.
Excel Shortcuts to Help You Work with Formulas Better
05:41
Lectures 6 to 9
4 questions
Learn the excel shortcuts to navigate between worksheets and working on them together in this lecture.
Excel Shortcuts to Help You Manage Multipe Worksheets
03:59
Working on more than one workbook? Learn the excel shortcuts here!
Excel Shortcuts to Manage Multiple Workbooks
04:43
Important lecture where you will learn some basic excel shortcuts which you necessarily need to know.
Excel Shortcuts for Various Excel Features
05:55
Learn the excel shortcuts to help you do magic with Pivot Tables.
Excel Shortcuts to Make Working with Pivot Tables Easy
05:46
Lectures 10 to 13
4 questions
Must-know excel shortcuts! Important lecture as Dialogue Boxes is something we use almost every time we work on Excel.
Excel Shortcuts to Help You Work Faster with Dialogue Boxes
06:55
Learn the must-know excel shortcuts when using filters in Excel.
Excel Shortcuts to Help You Work Faster with Auto-filter
04:21
Learn the excel shortcuts to help you work with Data Forms fast.
Excel Shortcuts to Help You Work With Data Forms
06:06
A very important lecture. Learn how to leverage the power of Excel Ribbon Shortcuts to become super-fast in Excel.
EXCEL RIBBON SHORTCUTS (SUPER - IMPORTANT!!)
04:31
Lectures 14 to 17
4 questions
Conclusion
02:18

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 368.0MB Udemy Ultimate Excel Shortcuts Course - Become 10X Faster on Excel_git.ir.rar