در این دوره با بیش از 200 کلید میانبر در اکسل آشنا م یشوید که می تواند مهارت های Excel شما را بهبود بخشد و 10 برابر سرعت شما را در هنگام کار با اکسل افزایش دهد.

سرفصل ها:

 • معرفی کلیدهای میانبر اکسل
 • میانبرهای اکسل به شما کمک می کند تا Worksheet های خود را سریعتر ناوبری کنید
 • میانبرهای اکسل به شما کمک می کند تا انتخاب های اولیه و پیشرفته را سریعتر انجام دهید
 • ناوبری در بلاک های متن منتخب
 • ویرایش کامل سلول ها
 • ویرایش سریعتر محتویات سلول ها
 • انجام اصول اولیه در اکسل
 • قالب بندی آسان سلول ها
 • کار با فرمول
 • مدیریت چندین Worksheet
 • ویژگی های مختلف excel
 • کار با جداول محوری
 • کار سریع تر با Dialogue Boxes
 • کار سریعتر با فیلتر خودکار
 • کار با فرم های داده
 • میانبرهای Ribbon
 • نتیجه