در این دوره با سفارش سازی پیشرفته مانند تعاریف فرمان هک کردن و در معرض قرار دادن سرویس های اپلیکیشن برای اپلیکیشن های دیگر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • توسعه Cortana
 • بررسی
 • مدیریت زبان ها
 • مدیریت زبان ها (دمو)
 • به روزرسانی  Phrase Lists
 • به روزرسانی  Phrase Lists (دمو)
 • تصاویر داینامیک
 • تصاویر داینامیک (دمو)
 • تعاریف فرمان هک کردن
 • تعاریف فرمان هک کردن (دمو)
 • در معرض قرار دادن سرویس های اپلیکیشن برای اپلیکیشن های دیگر
 • در معرض قرار دادن سرویس های اپلیکیشن برای اپلیکیشن های دیگر (دمو)
 • ارتباط خارج از Sand)box)
 • خلاصه
 • نکات و ترفندها