پیشنهاد فرادرس

آموزش Agile Planning با Scrum و Visual Studio Online

دسته بندی ها: آموزش Agile ، آموزش اسکرام (Scrum) ، آموزش کسب و کار ، آموزش های WintellectNOW ، ویژوال استودیو

یکی از مزایای اصلی TFS و ویژوال استودیو آنلاین این است که هر کدام با استفاده از Scrum پشتیبانی را برای توسعه Agile انجام می دهند. در این ویدئو آموزشی با Scrum و پشتیبانی Visual Studio Online از Scrum و Agile Planning آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیش نیازها
 • مباحث دوره
 • معرفی Scrum
 • ارتباط Agile با Scrum
 • نقش های Scrum
 • رویدادهای Scrum
 • مصنوعات Scrum
 • جریان فرآیند Scrum
 • سوزاندن نمودارها
 • تعریف و پیکربندی پروژه تیمی (نسخه ی نمایشی)
 • ساخت Backlog و Agile Estimation
 • Story Points
 • Story Points و Velocity
 • وارد کردن Velocity
 • Product Backlogs, Sprint Planning, and Sprint Backlogs
 • سفارش سازی Task Board
 • برنامه ریزی ظرفیت (نسخه ی نمایشی)
 • پیشرفت و سوزاندن کار به سوی تکمیل
 • خلاصه
Agile Planning with Scrum and Visual Studio Online Publisher:WintellectNOW Author:John Petersen Duration:01:15:47

One of the chief advantages to TFS and Visual Studio Online is that each offers superior support for agile development using Scrum. As the Scrum Guide states, "Scrum is simple to understand, yet is difficult to master." In this video, John introduces Scrum and goes deeply into Visual Studio Online's support for Scrum and Agile Planning.
00:00:00 - Introduction
00:01:40 - Prerequisites
00:02:40 - Agenda
00:04:56 - What is Scrum
00:06:57 - How Agile Relates to Scrum
00:08:39 - Scrum Roles
00:11:14 - Scrum Events
00:15:49 - Scrum Artifacts
00:19:32 - Scrum Process Flow
00:25:11 - Burn Down Charts
00:28:04 - Defining and Configuring a Team Project (Demo)
00:38:04 - Constructing a Backlog and Agile Estimation
00:39:41 - Story Points
00:42:03 - Story Points and Velocity
00:44:06 - Inputting a Velocity
00:45:11 - Product Backlogs, Sprint Planning, and Sprint Backlogs (Demo)
00:54:10 - Customizing the Task Board (Demo)
00:58:53 - Capacity Planning (Demo)
01:04:53 - Making Progress and Burning Work Toward Completion
01:06:35 - Making Progress and Burning Work Toward Completion (Demo)
01:14:09 - Summary

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 243.0MB WintellectNOW Agile Planning with Scrum and Visual Studio Online_git.ir.mp4
captcha