تبلیغات

آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده - درختان جستجو دودویی

دسته بندی ها: هوش مصنوعی ، دات نت (NET.) ، الگوریتم و فلوچارت ، آموزش های WintellectNOW ، آموزش سی شارپ | C#.NET

در این دوره با درختان جستجو دودویی، نحوه کارکرد آنها، تفاوت آنها با درختان دودویی معمولی و زمان استفاده از آنها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی درختان دودویی
 • معرفی درختان جستجو دودویی (BST)
 • بهترین سناریو BST
 • بدترین سناریو BST
 • پیدا کردن حداکثر و حداقل در BST
 • پیدا کردن Successor و Predecessor در BST
 • جستجو برای یک گره در BST
 • افزودن گره جدید در BST
 • حذف گره از BST
 • اجرای BST در #C (نسخه ی نمایشی)
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Algorithms and Data Structures: Binary Search Trees Publisher:WintellectNOW Author:Razi bin Rais Duration:00:48:51

The second video in this series tackles Binary Search Trees (BSTs). You'll learn what they are, how they work, how they differ from ordinary binary trees, and when to use them. Razi concludes by implementing a BST in C# to solidify the concepts presented.
00:00:00 - Introduction
00:02:23 - Binary Tree Overview
00:04:43 - Binary Search Tree (BST) Overview
00:06:50 - BST – Best Case Scenario
00:09:34 - BST – Worst Case Scenario
00:09:37 - Finding Maximum and Minimum in BST
00:11:16 - Finding Successor and Predecessor in BST
00:17:54 - Searching for a Node in BST
00:21:55 - Adding New Node in BST
00:25:43 - Deleting Node from BST
00:33:45 - BST Implementation in C# (Demo)

پیشنهاد فرادرس