به عنوان یک توسعه دهنده، شما هر روز با الگوریتم ها و ساختارهای داده سرو کار دارید. اما آیا می دانید چگونه کار می کنند؟ در این دوره با مفاهیم اولیه Comparison و Stability، صف ساختار داده، هدف آن و روش های پیاده سازی آن با ساختارهای List و Heap آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • نقش Comparison در الگوریتم ها
 • اهمیت Comparison
 • درک IComparable در دات نت
 • پیاده سازی IComparable در سی شارپ
 • درک IComparer در دات نت
 • پیاده سازی IComparer در سی شارپ
 • نقش Stability در الگوریتم ها
 • کاربرد Scenario Stability
 • Priority Queue
 • عملیات در Priority Queue
 • Priority Queue  پیاده سازی شده از طریق آرایه / لیست لینک شده
 • پیاده سازی Priority Queue با استفاده از لیست مرتب شده و مرتب نشده در سی شارپ
 • Priority Queue پیاده سازی شده از طریق Heap
 • پیاده سازی Priority Queue با استفاده از Heap در سی شارپ