ایجاد رابط کاربری پیچیده در HTML می تواند پیچیده و دشوار باشد. UI-Router یک ماژول Angular است که توسط گروه AngularUI ساخته شده است. به عنوان یک جایگزین برای دستورالعمل ngView، یک راه عالی برای ساده سازی مکانیزم های مورد نیاز برای رابط کاربری پیچیده فراهم می کند. در این دوره با نحوه ساخت رابط کاربری پیچیده Angular با استفاده از Visual Studio و ASP.NET MVC و Angular-UI / UI-Router آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • بررسی
 • Sketch و طراحی نمونه اولیه
 • راه اندازی محیط Dev برای AngularUI
 • راه اندازی محیط برای مدیریت دارایی
 • شروع پیاده سازی در MVC
 • Bootstrapping AngularUI و تفکر در اصطلاحات طرح بندی
 • حرکت Region Content در MVC Partials
 • ایجاد Child Angular UI States
 • استفاده از ui-sref Directive برای State Navigation
 • افزودن Services و Controllers
 • افزودن محتوا Nested و جمع بندی