سالهاست که AJAX برنامه نویسان را قادر به نوشتن برنامه های کاربردی وب نامتقارن و واکنش گرا کرده است. درخواست های مرورگر ارائه شده توسط AngularJS که از HTTP و JSONP پشتیبانی می کنند آسان تر می شود. در این دوره با نحوه تعامل با صفحات وب و سرویس های وب با استفاده از سرویس های Angular $http و resource$، نحوه تبدیل درخواست ها و پاسخ ها با رهگیرها و نحوه محافظت از برنامه خود را در برابر آسیب پذیری های JSON با استفاده از توکن های XSRF آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • فرضیه ها
 • مباحث دوره
 • سرویس های وب
 • XMLHttpRequest
 • JSONP
 • سرویس http$
 • Contacts “CRUD” Application
 • Caching
 • httpProvider$
 • Interceptors
 • امنیت
 • resource$
 • تست
 • نتیجه