انیمیشن دیگر مجموعه ای از تکنیک های مبهم شناخته شده تنها برای برنامه نویسان گرافیکی نیست. با استفاده از XAML، انیمیشن وارد جریان اصلی شده و تبدیل به یک ابزار حیاتی برای ایجاد رابط کاربری واکنش گرا و جذاب است.

سرفصل:

  • مقدمه
  • XAML Plus Code
  • XAML-Only Animations
  • توابع کمکی
  • برخی از بزرگترین Hits
  • انیمیشن سازی ویژگی های پیوست شده
  • انیمیشن های کلیدی قاب
  • یک اتفاق فوق العاده