پیشنهاد فرادرس

آموزش Animation

دسته بندی ها: دیزاین ، دات نت ، انیمیشن دوبعدی ، آموزش های WintellectNOW ، آموزش انیمیشن سه بعدی ، آموزش XAML

انیمیشن دیگر مجموعه ای از تکنیک های مبهم شناخته شده تنها برای برنامه نویسان گرافیکی نیست. با استفاده از XAML، انیمیشن وارد جریان اصلی شده و تبدیل به یک ابزار حیاتی برای ایجاد رابط کاربری واکنش گرا و جذاب است.

سرفصل:

  • مقدمه
  • XAML Plus Code
  • XAML-Only Animations
  • توابع کمکی
  • برخی از بزرگترین Hits
  • انیمیشن سازی ویژگی های پیوست شده
  • انیمیشن های کلیدی قاب
  • یک اتفاق فوق العاده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Animation Publisher:WintellectNOW Author:Charles Petzold Duration:01:17:06

Animation is no longer a collection of esoteric techniques known only to graphics programmers. With XAML, animation entered the mainstream and has become a vital tool for crafting responsive and engaging user interfaces. In Part 6 of Charles Petzold’s course on XAML, you’ll discover the rich animation support realizable entirely in markup. From the simplest animations targeting render transforms, you’ll move on to the powerful easing functions and sophisticated key-frame animations. As he probes beyond the ordinary animations into unusual techniques, Petzold will inspire you to create your own animated wonders.
00:00:00 - Introduction
00:11:12 - XAML Plus Code
00:23:31 - XAML-Only Animations
00:33:13 - Easing Functions
00:39:27 - Some Greatest Hits
00:49:19 - Animating Attached Properties
00:54:15 - Key-Frame Animations
01:10:07 - Something Out of Nothing

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 284.0MB WintellectNOW Animation_git.ir.mp4