چک کردن یک برنامه برای آسیب پذیری های امنیتی یک کار دشوار اما ضروری است. در این دوره با شناسایی آسیب پذیری های امنیتی، در دستگاه خود، با استفاده از برنامه های هدفمند آسیب پذیر و ابزارهای محبوب مانند Burp Suite و ماشین مجازی OWASP، آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ابزارها
 • ماشین مجازی
 • پروکسی
 • مرورگر
 • OWASP
 • Webgoat
 • Mutilladae
 • نگهبان امنیتی
 • BodgeIt
 • Vicnum
 • Yazd
 • خلاصه