در این دوره با مبانی و اصول معماری Cloud آشنا می شوید. همچنین سرویس ها، میکروسرویس ها، نقص یا عدم موفقیت تلرانس، مقیاس پذیری خودکار، container، اپلیکیشن های 12فاکتوری، نحوه کارکرد اپلیکیشن های ابری توزیع شده، ساخت بلاک ها و غیره را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • چرا اپلیکیشن های Cloud؟
 • عدم موفقیت
 • ارکسترها
 • مناطق، مناطق دسترسی، و دامنه های ناقص
 • سرویس ها و معماری های مبتنی بر سرویس
 • Monoliths در مقابل Microservices
 • (Service-Level Agreements (SLAs و سرویس های وابسته
 • مقیاس پذیری خودکار
 • سرویس ها و اپلیکیشن های 12 فاکتور
 • Container
 • چرا Container؟ جداسازی در مقابل تراکم
 • Container و سیستم عامل ها
 • ارکسترها و کانتینرها
 • استقرار و ادغام مداوم