پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud - قسمت 5 - انتخاب لیدر

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش های WintellectNOW

انتخاب لیدر الگویی است که معمولا در نرم افزارهای توزیع شده Cloud استفاده می شود. هدف این است که به یک نمونه سرویس اجازه داده شود تا در وظایف در میان سایر موارد خدمات هماهنگی ایجاد کند، و به راحتی جایگزین شود. در این دوره با الگو انتخاب لیدر، نحوه و دلیل پیاده سازی آن آشنا شوی.

سرفصل:

  • مقمه
  • انتخاب لیدر چیست و چرا باد از آن استفاده کرد؟
  • انتخاب لیدر با استفاده از Leases
  • انتخاب لیدر با استفاده از پیام های صف
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Architecting Distributed Cloud Applications, Part 5: Leader Election Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:00:13:12

Leader election is a pattern that is commonly used in distributed cloud applications. The purpose is to allow one service instance to coordinate tasks among other service instances, and to easily be replaced if it goes down. Learn about the leader-election pattern and understand how and why to implement it.
00:00:00 - Introduction
00:00:20 - What is Leader Election, and Why Would I Use It?
00:03:45 - Leader Election Using Leases
00:10:41 - Leader Election Using Queue Messages

پیشنهاد فرادرس