پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud - قسمت 6 - ذخیره سازی داده

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش های WintellectNOW

ایجاد سرویس های مقیاس پذیر و باکیفیت که حالت یا state را مدیریت کنند بسیار دشوارتر از سرویس های stateless است. در این دوره با مشکلاتی که روبه رو خواهید شد، راه حل های آنها و الگوهایی برای پیاده سازی آنها آشنا خواهید شد.

سر فصل:

 • معرفی
 • ملاحظات ذخیره سازی داده
 • دما داده
 • ذخیره سازی
 • فایل و ذخیره سازی شی
 • ذخیره سازی پایگاه داده
 • تقسیم اطلاعات
 • ثبات داده ها
 • الگوی CQRS
 • الگوی Event-Sourcing
 • پیوستگی احتمالی
 • الگوی Saga
 • همگام سازی داده ها و نسخه ها
 • همزمانی خوشبینانه
 • نسخه برداری طرح های داده
 • پشتیبان گیری و بازیابی
 • نقطه بازیابی و اهداف زمانی
 • بازیابی فاجعه
Architecting Distributed Cloud Applications, Part 6: Data Storage Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:02:03:16

Building reliable and scalable services that manage state is exponentially more difficult than building stateless services. This epic video presents the problems that you will encounter, the solutions to those problems, and the patterns that will help you implement them.
00:00:00 - Introduction
00:00:20 - Data-Storage Considerations
00:03:55 - Data Temperature
00:09:29 - Caching
00:12:47 - File and Object Storage
00:22:18 - Database Storage
00:33:58 - Data Partitioning
00:48:15 - Data Consistency
01:05:34 - The CQRS Pattern
01:10:06 - The Event-Sourcing Pattern
01:16:59 - Eventual Consistency
01:21:12 - The Saga Pattern
01:28:17 - Data Concurrency and Versioning
01:32:46 - Optimistic Concurrency
01:38:27 - Versioning Data Schemas
01:45:39 - Backup and Restore
01:50:49 - Recovery Point and Time Objectives
01:53:22 - Disaster Recovery

پیشنهاد فرادرس

captcha