هنگامی که شما برخی از تصمیمات معماری سطح بالا را انجام داده اید و یک دوره را طراحی کرده اید، گام بعدی این است که طراحی خود را تست کنید. در اینجا شما تصمیم می گیرید بسته بندی کنید، مسئولیت ها و کلاس ها را به پروژه ها، فضای نام ها و موارد دیگر اختصاص دهید. هنگامی که کار شما به پایان رسید، شما یک معماری مرجع دارید که کمک می کند تا با دیگر اعضای تیم ارتباط برقرار کنید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • تصمیمات طراحی سطح بالا
  • کد بسته بندی در مجامع
  • نام گذاری پروژه ها
  • طراحی فضای نام
  • کدینگ کنوانسیون ها
  • Refactoring