آرایه ها در جاوا اسکریپت بلوک های اساسی برای ساختار داده ها هستند. آرایه ها ابجکت هایی هستند که مجموعه ای از مقادیر ابتدایی و مراجع آبجکت را شامل می شوند. در این دوره نحوه کار با آرایه ها در JavaScript و کار با آرایه ها در ES2015 را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مرور
 • ایجاد آرایه ها و دسترسی به آیتم ها
 • ایجاد آرایه و مقداردهی اولیه
 • Destructuring و Rest
 • افزودن، حذف، کپی و مرتب سازی آیتم ها
 • تکرار آیتم های آرایه
 • تکرار با حلقه ها و تابع ForEach
 • Array Iterables
 • Keys, Values, and Entries
 • نتیجه