Push Notifications یک ویژگی مشترک از برنامه هایی هستند که بر روی گوشی های هوشمند، تبلت و حتی رایانه های شخصی اجرا می شوند. اما پیاده سازی آنها آسان نیست. Azure Notification Hubs در پیاده سازی راحت آن کمک می کند. در این دوره با پیاده سازی پوش نوتیفیکیشن در Windows Store app و Windows Phone app آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیش نیازها
 • معرفی نوتیفیکیشن های Push
 • مشکلات با نوتیفیکیشن های Push
 • راه حل Azure Notification Hubs
 • معرفی Azure Notification Hubs
 • ارسال Push Notifications از طریق Notification Hub
 • ارسال Push Notifications به Windows Phone App
 • استفاده از تگ ها برای Control Distribution
 • نوتیفیکیشن های قالب
 • ارسال نوتیفیکیشن های قالب
 • مدیریت ثبت نام
 • امنیت
 • خلاصه