پیشنهاد فرادرس

آموزش وب سایت های Azure 

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، آموزش Azure

در این دوره با تفاوت ها در هنگام مقایسه سرویس های ابری (نقش های وب)، ادغام ابزار در ویژوال استودیو و وب ماتریکس و تمامی مکانیزم های مختلف استقرار که می توانید آنها را بکار بگیرید، ورود به سیستم، مقیاس بندی و نظارت آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Azure Web Sites چیست؟
 • وب سایت ها در مقابل نقش های وب
 • مرور دوره
 • ایجاد و استقرار اولین وب سایت
 • مرور پرتال
 • ابزارها
 • استقرار با  WebMatrix 3
 • پشتیبانی از  ابزارها در Visual Studio
 • ایجاد Site From the Gallery
 • راه اندازی FTP و خط فرمان گیت
 • خلاصه دمو
 • استقرار از TFS
 • استقرار از GitHub
 • استقرار از Bitbucket
 • استقرار از DropBox
 • استقرار از Codeplex
 • خلاصه دمو استقرار
 • Trace Logging
 • مقیاس بندی و قیمت فعلی (نسخه ی نمایشی)
 • نظارت (نسخه ی نمایشی)
 • راه اندازی دامنه سفارشی (نسخه ی نمایشی)
 • خلاصه: وب سایت های Azure
Azure Web Sites Publisher:WintellectNOW Author:Jim Wang Duration:00:52:18

It’s never been easier to deploy to Microsoft Azure with the new Web Sites offering. Learn about the differences when comparing to cloud services (web roles), tooling integration in Visual Studio and WebMatrix, and all the various deployment mechanisms you can employ. Also covered: logging, scaling, and monitoring.
00:00:00 - Introduction
00:00:16 - What is Azure Web Sites?
00:01:24 - Web Sites vs. Web Roles
00:04:00 - Video Overview
00:04:43 - Creating and Deploying Your First Web Site (Demo)
00:07:13 - An Overview of the Portal (Demo)
00:12:11 - A Note on Tooling
00:13:39 - Deploying with WebMatrix 3 (Demo)
00:19:10 - More Tooling Support in Visual Studio (Demo)
00:20:46 - Creating a Site From the Gallery (Demo)
00:22:45 - Setting up FTP and the Git Command Line (Demo)
00:28:02 - Demo Summary (so far)
00:29:24 - Deploying from TFS (Demo)
00:33:46 - Deploying from GitHub (Demo)
00:36:14 - Deploying from Bitbucket (Mercurial) (Demo)
00:37:23 - Deploying from DropBox (Demo)
00:39:48 - Deploying from Codeplex (Demo)
00:40:45 - Deployment Demo Summary
00:41:55 - Trace Logging (Demo)
00:46:39 - Scaling and Current Pricing (Demo)
00:48:39 - Monitoring (Demo)
00:49:58 - Setting up a Custom Domain (Demo)
00:51:07 - Summary: Azure Web Sites

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 217.0MB WintellectNOW Azure Web Sites_git.ir.mp4 WintellectNOW Azure Web Sites_git.ir.zip
captcha