در این دوره با تفاوت ها در هنگام مقایسه سرویس های ابری (نقش های وب)، ادغام ابزار در ویژوال استودیو و وب ماتریکس و تمامی مکانیزم های مختلف استقرار که می توانید آنها را بکار بگیرید، ورود به سیستم، مقیاس بندی و نظارت آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Azure Web Sites چیست؟
 • وب سایت ها در مقابل نقش های وب
 • مرور دوره
 • ایجاد و استقرار اولین وب سایت
 • مرور پرتال
 • ابزارها
 • استقرار با  WebMatrix 3
 • پشتیبانی از  ابزارها در Visual Studio
 • ایجاد Site From the Gallery
 • راه اندازی FTP و خط فرمان گیت
 • خلاصه دمو
 • استقرار از TFS
 • استقرار از GitHub
 • استقرار از Bitbucket
 • استقرار از DropBox
 • استقرار از Codeplex
 • خلاصه دمو استقرار
 • Trace Logging
 • مقیاس بندی و قیمت فعلی (نسخه ی نمایشی)
 • نظارت (نسخه ی نمایشی)
 • راه اندازی دامنه سفارشی (نسخه ی نمایشی)
 • خلاصه: وب سایت های Azure