در این دوره با معرفی مفاهیم اولیه امنیت، نواع مختلف حملات، ذهنیت هکرها آشنا می شوید. همانطور که هر محقق امنیتی می داند، وقتی بدانید که از چه چیزی باید در برابر خودتان محافظت کنید آن زمان محافظت از خودتان اکری آسان تر خواهد بود.

سرفصل:

 • مقدمه
 • تعریف مسئله امنیت اپلیکیشن
 • ردیابی داده ها و ابزار مهاجم
 • مشکلات امنیتی مشترک
 • تست نقص امنیتی و چرخه عمر توسعه امن (SDLC)
 • اصول کدنویسی ایمن
 • مفاهیم اولیه امنیت CIA
 • اصول امنیت عمومی
 • تهدیدات امنیتی و مقابله با آن
 • (Open Web Application Security Project (OWASP
 • OWASP
 • نتیجه