در این دوره با Kinect آشنا می شوید و یاد خواهید گرفت که با استفاده از #C و Kinect for Windows SDK اپلیکیشن Hello World را راه اندازی، نصب و توسعه دهید. همچنین قابلیت های اصلی Kinect و موارد استفاده را توضیح می دهد و نشان می دهد که چگونه از API مبتنی بر رویداد Kinect برای توسعه برنامه های کاربردی آزاد استفاده کنید.

سرفصل:

 • مباحث دوره
 • Kinect چیست؟
 • قابلیت های Kinect
 • Kinect برای Windows SDK
 • Kinect برای Windows Dev Toolkit
 • چه چیزی در Kinect برای Windows Box وجود دارد؟
 • پیش نیازهای نرم افزاری
 • راه اندازی و نصب پیش نیازها
 • پلاگین کردن در Kinect  برای Windows Device
 • ایجاد اپلیکیشن Hello World
 • کدنویسی اپلیکیشن  Hello World
 • نتیجه