چگونه می توان پشتیبانی از Facebook login را به اپلیکیشن MVC افزود؟ آیا تا به حال توجه کرده اید که با استفاده از Windows Identity Foundation می توانید اپلیکیشن خود را بهبود بخشید و می توانید آن را در Azure میزبانی کنید؟

سرفصل:

 • پیکربندی VS 2012
 • پیکربندی WIF برای میزبانی محلی
 • پیکربندی Azure ACS
 • پیکربندی Facebook App
 • اپلیکیشن محلی MVC4 با WIF + Facebook
 • اپلیکیشن خوب است آن را ارتقا دهید
 • View Controller جدید برای ادعاهای فرآیند فیس بوک
 • View Model جدید ذخیره سازی Claim Data
 • View جدید برای نمایش Claim Data
 • تغییر خودکار به WIF Realm برای سهولت استقرار Cloud
 • نصب Web Platform Installer 4.5
 • نصب Azure SDK برای NET VS 2012.
 • افزودن Azure Cloud Service به اپلیکیشن
 • انتشار App در Azure
 • تست App در Azure
 • به روز رسانی پویا WIF Realm برای سهولت استقرار / اشکال زدایی
 • استفاده از اپلیکیشن در Azure Localhost Emulator
 • ایجاد گواهینامه SSL در Azure
 • آپلود گواهینامه SSL در Azure
 • پیکربندی گواهینامه SSL در VS Solution
 • به روزرسانی پیکربندی DNS برای اپلیکیشن Azure