در این دوره با نحوه ساخت اپلیکیشن Unity آشنا می شوید و در می یابید که Unity تنها برای ساخت بازی کاربرد ندارد. همچنین تعریف UnityVS به عنوان یک ابزار اشکال زدایی توضیح داده می شود و نشان می دهد که چگونه برای ویندوز، ویندوز فون و سایر پلتفرم ها می توان ساخت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ابزارها
 • مصورسازی تعاملی
 • ساخت یک اپلیکیشن از ابتدا
 • Unity Asset Store
 • اصلاح قالب ها
 • منابع برنامه نویسان
 • افزودن Audio
 • اسکریپت نویسی و UnityVS
 • نکات و ترفندها
 • ساخت چندین پلتفرم
 • خلاصه