پیشنهاد فرادرس

آموزش ساخت اپلیکشن منطقی Azure 

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، آموزش Azure

اپلیکشن منطقی Azure راهی برای پیاده سازی یکپارچگی مقیاس پذیر و گردش کار در ابر ارائه می دهد. اپلیکشن منطقی از connector برای پیوند به منابع داده و راه اندازی برای شروع اقدامات، تبدیل، و منطق شرطی استفاده می کند. آنها برای اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار مانند tweeting یک لینک به هر پست جدید وبلاگ یا مقاله ای که شما منتشر می کنید، مناسب هستند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اپلیکشن منطقی Azure
 • ابزارها و زبان های قابل پشتیانی
 • مباحث دوره
 • مفاهیم  Logic App
 • محیط Azure Logic App
 • Connector
 • Triggers
 • Actions
 • سناریو های اولیه
 • سناریوهای پیشرفته
 • سنارو های هیبریدی
 • مراحل بعدی
 • خلاصه
 • نکات و ترفندها
Building Azure Logic Apps Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:57:29

Azure Logic Apps provide a way to implement scalable integrations and workflows in the cloud. Logic Apps use connectors to link to data sources and triggers to initiate actions, conversions, and conditional logic. They are perfect for automating business processes such as tweeting a link to each new blog post or whitepaper that you publish. But don't believe us; see Logic Apps in action and see for yourself!
00:00:00 - Introduction
00:01:00 - Azure Logic Apps
00:01:48 - Supported Languages and Tools
00:02:42 - Agenda
00:04:20 - Logic App Concepts
00:06:20 - The Azure Logic App Environment
00:07:19 - The Azure Logic App Environment (Demo)
00:14:21 - Connectors
00:16:14 - Triggers
00:17:25 - Actions
00:20:31 - Connectors, Triggers and Actions (Demo)
00:24:01 - Basic Scenarios
00:25:02 - Basic Scenarios (Demo)
00:31:47 - Advanced Scenarios
00:34:50 - Advanced Scenarios (Demo)
00:46:03 - Hybrid Scenarios
00:47:35 - Hybrid Scenarios (Demo)
00:55:37 - Next Steps
00:56:52 - Summary
00:57:22 - Tips and Tricks

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 243.0MB WintellectNOW Building Azure Logic Apps_git.ir.mp4
captcha