اپلیکشن منطقی Azure راهی برای پیاده سازی یکپارچگی مقیاس پذیر و گردش کار در ابر ارائه می دهد. اپلیکشن منطقی از connector برای پیوند به منابع داده و راه اندازی برای شروع اقدامات، تبدیل، و منطق شرطی استفاده می کند. آنها برای اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار مانند tweeting یک لینک به هر پست جدید وبلاگ یا مقاله ای که شما منتشر می کنید، مناسب هستند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اپلیکشن منطقی Azure
 • ابزارها و زبان های قابل پشتیانی
 • مباحث دوره
 • مفاهیم  Logic App
 • محیط Azure Logic App
 • Connector
 • Triggers
 • Actions
 • سناریو های اولیه
 • سناریوهای پیشرفته
 • سنارو های هیبریدی
 • مراحل بعدی
 • خلاصه
 • نکات و ترفندها