Azure Mobile Apps سبب ساده شدن ساخت اپلیکیشن موبایل می شود که از احراز هویت، اختیارات، عملیات آفلاین، push notification پشتیبانی می کند. همچنین از سیستم عامل های محبوب موبایل مانند iOS، Android و Windows پشتیبانی می کند و حتی می تواند با Xamarin، HTML5 و Cordova استفاده شود.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Azure Mobile Apps
 • زبان های پشتیبانی شده و ابزارها
 • مباحث دوره
 • مفاهیم Mobile App
 • محیط Azure Mobile App
 • شروع کار
 • توسعه Mobile Apps
 • احراز هویت، اختیارات
 • توسعه چندسکویی
 • push notification
 • گام های بعدی
 • خلاصه
 • نکات و ترفندها