با توسعه نیتیو سی پلاس پلاس شما یک قدم از crash شدن اپلیکیشن دورتر می شوید. چقدر خوب می شد اگر ابزارهایی وجود داشت که به طور خودکار مسائل سی پلاس پلاس را پیدا می کرد. خوشبختانه، وجود دارد! آنها compiler و linker ویژوال استودیو سی پلاس پلاس هستند. نه تنها compiler و linker به شما در یافتن باگ ها کمک می کنند بلکه می توانند از حفره های امنیتی جلوگیری کنند. “هیچ وقت کاری را در زمان اجرا انجام ندهید فقط در زمان کامپایل انجام دهید.”

سرفصل:

 • مقدمه
 • ایجاد فایل های PDB برای اشکال زدایی Source-Level
 • هشدارها و خطاهای کامپایلر
 • تجزیه و تحلیل برای پیروزی
 • جلوگیری از Buffer و Pointer Overruns
 • چرخه عمر توسعه امنیت
 • مدیریت استثنا ایمن
 • ممنوعیت اجرای پشته
 • انتخاب تصادفی آدرس های بارگیری
 • حافظه بزرگ برای برنامه های 32 بیتی
 • ادغام بخش های داده
 • اشکال زدایی راحت تر
 • خلاصه ای از همه سوئیچ ها
 • نتیجه