در این دوره با سوئیچ های کامپایلر، مزایا و معایب Code Analysis، نحوه به روزرسانی و ایجاد پروژه ها و پیکربندی آنها و غیره آشنا می شوید. اگر قبل از اجرای کد، باگ هایی را پیدا کنید، آیا آنها واقعا باگ هستند؟

سرفصل:

 • مقدمه
 • ایجاد فایل های PDB
 • درنظر گرفتن هشدارها به عنوان خطاها
 • بررسی Overflow و Underflow
 • معرفی Code Analysis
 • فعال سازی Code Analysis و جستجو برای مسائل گزارش شده
 • تبدیل هشدارها به خطاها
 • کار با Code Analysis در Existing Code Base
 • تحلیل خطاهای Code Analysis در کد
 • Code Analysis Spell Checker
 • معرفی قوانین سفارشی Code Analysis
 • اجرا قوانین تجزیه و تحلیل کد Wintellect
 • شرح قوانین تجزیه و تحلیل کد Wintellect
 • به روزرسانی پروژه Batch با Set-ProjectProperties
 • کاربرد Set-ProjectProperties
 • سایر ابزارهای تشخیص خطا
 • خلاصه ای از تمام تنظیمات ذکر شده
 • نتیجه