پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد پروژه و قابلیت اشکال زدایی در دات نت

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، دات نت

در این دوره با سوئیچ های کامپایلر، مزایا و معایب Code Analysis، نحوه به روزرسانی و ایجاد پروژه ها و پیکربندی آنها و غیره آشنا می شوید. اگر قبل از اجرای کد، باگ هایی را پیدا کنید، آیا آنها واقعا باگ هستند؟

سرفصل:

 • مقدمه
 • ایجاد فایل های PDB
 • درنظر گرفتن هشدارها به عنوان خطاها
 • بررسی Overflow و Underflow
 • معرفی Code Analysis
 • فعال سازی Code Analysis و جستجو برای مسائل گزارش شده
 • تبدیل هشدارها به خطاها
 • کار با Code Analysis در Existing Code Base
 • تحلیل خطاهای Code Analysis در کد
 • Code Analysis Spell Checker
 • معرفی قوانین سفارشی Code Analysis
 • اجرا قوانین تجزیه و تحلیل کد Wintellect
 • شرح قوانین تجزیه و تحلیل کد Wintellect
 • به روزرسانی پروژه Batch با Set-ProjectProperties
 • کاربرد Set-ProjectProperties
 • سایر ابزارهای تشخیص خطا
 • خلاصه ای از تمام تنظیمات ذکر شده
 • نتیجه
Building for .NET Debuggability Publisher:WintellectNOW Author:John Robbins Duration:00:51:52

If the mantra “never do anything at runtime you can do at compile timeâ€‌ isn’t burned into your brain, it will be after this session. Learn about the best compiler switches for your builds, the ins-and-outs of Code Analysis, how to batch-update your projects and their configurations, and much more. If you find the bugs before you run the code, are they really bugs at all?
00:00:00 - Introduction
00:00:32 - Properly creating PDB files
00:01:25 - Treating Warnings as Errors
00:05:21 - Overflow and Underflow Checking
00:10:51 - Introduction to Code Analysis
00:13:44 - Enabling Code Analysis and Looking at Reported Issues
00:16:07 - Turning Warnings into Errors
00:19:53 - Working Code Analysis into an Existing Code Base
00:23:22 - Analyzing Code Analysis Errors in Your Code
00:29:14 - Code Analysis Spell Checker
00:32:53 - Introduction to Custom Code Analysis Rules
00:34:39 - Running Wintellect’s Code Analysis Rules
00:35:23 - Descriptions of the Wintellect Code Analysis Rules
00:43:31 - Batch project updating with Set-ProjectProperties
00:47:06 - Advanced Set-ProjectProperties Usage
00:48:21 - Other Error Detection Tools
00:50:35 - Summary of All Settings Mentioned
00:51:34 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha